Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES643 İlköğretimde Sanat ve Yaratıcılık 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı ilköğretimde sanat eğitimi derslerinde yaratıcı düşüncenin geliştirilmesinin neden gerekli olduğunun kavratılmasıdır. Çeşitli materyal ve yollarla yaratıcı düşüncenin öğretilmesi ve ilköğretim öğrencilerinin sanat yoluyla becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Sevgi Koyuncu, sevgikoyuncu@yahoo.com .

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Creativity in the classroom: schools of curious delight Yazar: Alane J. Starko, Routledge, 2004 2. Creativity in the classroom: schools of curious delight Yazar: Alane J. Starko, Yayınlayan: Longman Publishers USA, 1995 Orijinalin kaynağı Michigan Üniversitesi, Dijital Ortama Aktarılma: 31 Eki 2008 3. Kazım ARTUT, Sanat Eğitimi Yöntemleri ve Kavramları 4. Art education’s historical development. 5.İnci SAN, “Sanat ve Eğitim” İnci San, SANATSAL YARATMA, ÇOCUKTA YARATICILIK, 6. Tülay Üstündağ, Yaratıcılığa Yolculuk. Pegem Yayıncılık, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yaratıcı düşünce, yaratıcılık, ilköğretim sanat eğitimi, çocukların yeteneklerinin gelişimi konularının üzerinde durularak, yaratıcı düşüncenin oyun ya da okul ortamının dışında ki çeşitli yollarla benimsetilmesi ve eğiticiye ve öğrenciye düşen rollerin tanımlanması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 3 36
10 Tartışma 6 3 18
11 Soru-Yanıt 6 3 18
19 Beyin Fırtınası 6 3 18
29 Bireysel Çalışma 3 15 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 15 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders tanıtımı, ders literatür ve kaynak önerisi.
2 Özgün yaratıcılık yetenek gibi kavramların anlamları, yaş gurubu ve özelilkleri
3 Kavramların anlamının bir eğitmen olarak sorgulanması. Nasıl öğreniyoruz. Nicin farklılıklar var. Ve fgarklı kişilere niçin aynı yöntemle öğretemiyoruz soruları.
4 Yaratıcı insanlar ve yaratıcılığın teorisi
5 Güzel sanatlarda yaratıcılık.
6 Yaratıcı düşünme öğretimi
7 Sınıf çalışması (katılımcı gurubun yaratıcılık hakkındaki düşüncelerinden yola çikarak hayali bir sınıf oluşturmak.
8 Sınıfın olanakalarını minimumda olduğu varsayilarak örnek bir ders anlatımı. Müzik/ resim dersi olabilir
9 Aynı örneği daha imkanları bol olduğunu varsaydığımız bir sınıf modelinde uygulamak ve doğru araçla sınıftaki motivasyonu arttırarak ,öğrencilerin daha derinden üretim vermelerinin yollarının tartışılması.
10 Ara Sınav
11 Beden dili
12 Beden dili
13 Yaratıcı düşünmede amaç
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527045 Sanat ve yaratıcılık kavramları tanımlayabilir.
2 1527046 Yaratıcılık ve sanattaki önemi hakkında görüşlerini açıklayabilir.
3 1527047 Yaratıcı düşünceyi öğrencilerin yetilerini anlamada kullanabilir.
4 1527048 Öğrencilerin yaratıcılkların geliştirmede rehberlik edebilir çocuklarin düşüncelerini daha çarpıcı ve özgün olması koınusunda teşvik edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75825 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 75823 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 75827 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 75821 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 75829 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 75828 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 75824 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 75826 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 75830 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 75822 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 75831 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4
2 4 4 4 5 4 3 3 5 3 3 4
3 4 4 4 3 3 5 5 3 3 5 5
4 4 4 4 4 5 3 5 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek