Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES645 Sanatçı Günlükleri: Resimlerin Arkasını Okumak 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Sanat günlükleri diğer günlüklerden farklı olarak sanatçıların eskiz, çalışma biçimleri, düşünce ve duygularını hayatı anlayış ve eser üretme sürecini anlamamıza yardımcı olur. Bu konuda Leonardo günlükleri en iyi örnek olabilir Frida Kahlo günlüklerinde olduğu gibi. Günlükler bize dönemin sanat, kültür, sosyal ve politik yaşamını anlatan en önemli ip uçlarıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Sevgi Koyuncu, sevgikoyuncu@yahoo.com

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Frida Kahlo: An open Life. Tibol, Raquel. University of New Mexico, 1993 2. Yolculuk Günlükleri, Camus, Albert. Çev.Ramis Dara,1993. 3. Rosa Lüxemburg, Hapishane Mektuları, Çev. Anna-Murat Çelikel, Boyut Yayınevi,1986. 4. Salvador Dali, Bir Dahinin Güncesi, Çev. Çev. Semih Aközlü, İmge, 1995. 5. Fikret Mualla, Albastı Defterleri,Çev. Ferit Edgü, YKY 1995. 6. Fikret Mualla, Dostlara Mektuplar ,Çev. Ferit Edgü, YKY 1995. 7. Abidin Dino ‘Yüzler’ ‘Eller’ ‘Pera Palas’ Ada yayınları, 1994. 8. Fethi Naci, Dünya Bir Gölgeliktir, YKY, 2002. 9. Paul Klee ‘Günlükler ‘- James Joyce ‘Sanatçının Mektupları’ -Van Gogh ‘Theo’ya Mektuplar’ –John Berger ‘Buluştuğumuz Yer Burası’ -Sylvia Plath ‘ Sylvia Plath’ın Günceleri’ v.s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Üründe söz sahibi sanatçı yaşadığı dönemden, günün koşullarından hiç şüphesiz çok etkilenir. Bu etki bir dünya görüşü olarak görünmez bir işaretleme sistemiyle ürüne yansır. Sanatçı eserde her yerdedir ve hiçbir yerde değildir. Eserinden uzaklaşmış onu sonsuza bırakmıştır. Ancak bu gitmede sanatçının ne kadarı dışarıda kalmıştır ne kadarı eserin içinde. Dersin amacı bir dönemin düşüne fikir ve gelişim boyutunu içselleştiren sanatçıyı keşfetmek ve eserlerine ve o döneme yazılarından ulaşmayı denemektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 12 3 36
11 Soru-Yanıt 10 3 30
19 Beyin Fırtınası 12 3 36
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
34 Okuma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders tanıtımı, ders literatür ve kaynak önerisi.
2 Günlük nedir günlük türleri içinde sanatçı günlüklerinin tanımı ve yeri
3 Sanatçının elinden çıkan günlüğün dolaylı olarak çağına tanıklık etmesi
4 Bu tanıklığın onun eserlerine bıraktığı izler
5 Gide örneklerinin özel yeri, Virginia Wolf’un yaşamı ve kesişen öyküleri. Mansfield,ve Bir Hüzün Güncesi,
6 Leyla Gencer, Van Gogh,
7 eserin izinli basımınını getirdiği kısıtlık hali, günlüklerin yazımı bunun kurguyla şekil değiştirmesi sanatcının düşünce biçimini etikeleyen faktörler
8 Alberto Manguel’in Okuma Günlüğü, sartre’ın Bulan, Dali’nin, Delacroix’nın, Klee’nin günlükleri, Gauguin ve mahrem günlükler Rosa Lüxembourg. Seyahatname gibi günlükler ve sanatcının eserlerine yansıyan dünya görüşleri
9 Damla damla Günler Adalet Ağaoğlu günlükleri, Turgut Uyar Cemal Süreyya Hilmi yavuz gibi resim şiir edebiyat alanında bilinen sanatçı günlükleri
10 Ara Sınav
11 Olaylar ve etkilerinin değişkenliği (sanatcı örekleriyle)
12 Olaylar ve etkilerinin değişkenliği (sanatcı örekleriyle)
13 Fikret Mualla – Bedri Rahmi- Abidin Dino- Semiha Berksoy okumaları
14 Final sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527097 Sanatta estetik ve güzele yönelik kavramları tanımlayabilir.
2 1527098 Çağlar boyu güzele yönelik, düşünürlerin felsefi görüşlerini açıklayabilir.
3 1527099 Derste aldıkları teorik bilgileri yapacakları araştırmalarda kullanabilir.
4 1527100 Günümüz sanatına yönelik felsefi ve eleştirel bakış açısı kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75825 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 75823 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 75827 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 75821 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 75829 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 75828 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 75824 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 75826 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 75830 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 75822 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 75831 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5
3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5
4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek