Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES647 Seramik Tasarım ve Biçimlendirme I 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu ders ile sanatsal seramik uygulamalar doğrultusunda kavramsal ve biçimsel problem belirleme, tasarım geliştirme ve inşa becerisinin yüksek lisans düzeyinde kazandırılması amaçlanır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. A. Feyza ÖZGÜNDOĞDU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Andrew Martin, The Essential Guide to Mold Making & Slip Casting (Lark Ceramics) Anthony Quinn, The Ceramics Design Course: Principals, Practices, Techniques. C. SPEIGHT, J. TOKI, “Hands in Clay, An Introduction To Ceramics”, USA,Mayfield Publishing Company, 1989 Edmund de Waal, 20th Century Ceramics (World of Art) Emmanuel Cooper, “Seramik ve Çömlekçilik” Remzi Kitabevi (Çev. Ömür Bakırer), 1978 Joy Bosworth, Ceramics with Mixed Media (Ceramics Handbooks). Joe Earle, Contemporary Clay: Japanese Ceramics for the New Century. Garth Clark, Ceramic millennium, critical writings on ceramic.history theory and art. O. Tekin Kırışoğlu, Sanatta Eğitim, Görmek, öğrenmek, yaratmak, Pegem Yayıncılık. Steven Mattison , The Complete Potter: The Complete Reference to Tools, Materials and Techniques for All Potters and Ceramicists. Sasha Wardell , Slipcasting (Ceramics Handbooks). Tony Birks, Complete Potters Companion. Seramik Türkiye Dergisi, Türk Seramik Federasyonu Yayını, İstanbul. Ceramics Art and Perception, Mayfield Publishing, Avustralya Ceramics Technical, Mayfield Publishing, Avustralya “Mustafa Tunçalp”, Kaleseramik Sanat Yayınları Serisi 5. “Alev Ebüzziya Siesbye”, Kaleseramik Sanat Yayınları Serisi 4. “Toprağın Erki, Hamiye Çolakoğlu”, Kaleseramik Sanat Yayınları Serisi 3. “Toprağın ve Güneşin Ozanı, Atilla Galatalı” Kaleseramik Sanat Yayınları Serisi 2. “Daha Çok Ateş, Beril Anılanmert” Kaleseramik Sanat Yayınları Serisi 1.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çağdaş bir sanat anlayışı ve öğretim materyali olan seramiğin kavramsal ve teknik yönleriyle uygulamalı olarak ele alınması. Problem oluşturma, tasarım yaklaşımları, temel biçimlendirme yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 4 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geçmiş yıllara ait ürünlerin ve portfolyo dosyalarının incelenmesi. Teknik ve estetik deneyimlerin tartışılması, güncel seramik sanat eserlerinin görseller üzerinden değerlendirilmesi.
2 sergilenebilir özgün tasarımların önerileri için çizim ve maket uygulamaları.
3 sergilenebilir özgün tasarımların önerileri için çizim ve maket uygulamaları.
4 Maketlerin değerlendirilmesi, estetik, işlevsel ve teknik problemlerin tartışılması. Çamur, alçı ve yardımcı ekipman ihtiyaçlarına karar verilmesi.
5 Model üretim çalışmaları
6 kalıp alma çalışmaları
7 kalıp alma çalışmaları
8 Döküm üretim çalışmaları
9 Döküm üretim çalışmaları
10 ara sınav
11 Plastik inşa yöntemiyle ikinci uygulamanın gerçekleştirilmesi
12 Plastik inşa yöntemiyle ikinci uygulamanın gerçekleştirilmesi
13 Kurutma ve pişirim işlemlerinin yapılması
14 Kurutma ve pişirim işlemlerinin yapılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
126664 1438083 Özgün seramik tasarımlarının estetik ve işlevsel niteliklerini açıklayabilir.
126665 1438209 Temel seramik biçimlendirme tekniklerini kullanabilir
126666 1438277 Mezuniyet projesiyle yaratıcılığını sergileyebileceği özgün tasarımlarını üretebilir.
126667 1438546 Seramik çamurunun teknik ve estetik niteliklerini bilir, biçimlendirme esaslarına hâkimdir
126668 1438611 Pişirim işlemlerini gerçekleştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75825 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 75823 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 75827 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 75821 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 75829 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 75828 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 75824 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 75826 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 75830 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 75822 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 75831 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.