Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES662 Tanıtım ve Medyalar Grafiği 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu ders ile bilgisayar ve bilgisayar ortamı kullanarak öğrencinin tanıtım ve medyalar ortamına uygun tasarımlar yapabilmesi amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PhD.Ass.Prof.Mahir Yerlikaya

Ön Koşul Dersleri

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop ve Adobe InDesign yazılımlarını temel seviyede bilmesi beklenir.

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrencinin kişisel çalışmalarını sayısal ortama aktarıp getirmesi gerekmektedir. Uygulamalar için istenen bilgilerin veri saklayıcılar yoluyla derse getirilmesi gerekmektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notları ve Diğer Kaynaklar, GÜNEŞ, Ali. ve Diğerleri.: Temel Bilgi Teknolojileri, TC.Anadolu Üniversitesi, Yayınları2002 BAL, Hasan Çebi.: Bilgisayar ve İnternet Kullanımı, Academic Book Publishing, 2005. ÖZGÜLER, Mehmet.: Bilgisayar Donanımı, ABP Academic Book Publishing, 2005. PALA, Zeydin.:Bilgisayar Donanımı, OMÜ Kütüphane Kitap No 004.P153b. BAYRAK, M. Faruk.: Bilgisayar Öğrenim Kılavuzu, Alfa Yayınları, 2003

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders; Tanıtım ve Medyalar (basılı ve sayısal medya) için gereken bazı bilgilerinin uygulamalı eğitimini ve Adobe Illustarator, Adobe Photoshop ve Adobe InDesign yazılımlarının öğretimini içerir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
11 Soru-Yanıt 12 2 24
19 Beyin Fırtınası 12 2 24
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 12 2 24
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 3 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
34 Okuma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanıtım ve Medyalar Grafiği konusuna giriş
2 Sayısal resimleme (illüstrasyon) bilgisi aktarımı, örnek uygulamaların incelenmesi ve örnek uygulamaların yapımı.
3 Sayısal resimleme uygulamaları
4 Etkileşimli Sunum Hazırlama Teknikleri bilgisi aktarımı, örnek uygulamaların incelenmesi ve örnek uygulamaların yapımı.
5 Örnek sunum hazırlama
6 Web Sayfası Tasarımı bilgisi aktarımı, örnek uygulamaların incelenmesi ve örnek uygulamaların yapımı.
7 Kişisel web ana ve ara sayfa sayfaların tasarımı
8 Ara Sınav
9 Tipografinin tanıtımı, sayısal yazı karakterlerinin bilisinin aktarımı
10 Deneysel tipografi tasarım uygulamaları
11 Kültür Afişi Tasarımı bilgisi aktarımı, örnek uygulamaların incelenmesi ve örnek uygulamaların yapımı
12 Sosyal Afiş Tasarımı bilgisi aktarımı, örnek uygulamaların incelenmesi ve örnek uygulamaların yapımı
13 Reklam Afişi Tasarımı bilgisi aktarımı, örnek uygulamaların incelenmesi ve örnek uygulamaların yapımı.
14 Final
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117096 Tanıtım ve Medyalar Grafiği bilgisi
2 1117097 Sayısal resimleme (illüstrasyon) bilgisi ve uygulayabilme
3 1117098 Etkileşimli Sunum Hazırlama Teknikleri bilgisi ve uygulayabilme
4 1117099 Web Sayfası Tasarımı bilgisi ve uygulayabilme
5 1117100 Deneysel Tipografi uygulaması yapabilme ve uygulayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68093 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 68091 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 68095 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 68089 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 68097 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 68096 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 68092 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 68094 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 68098 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 68090 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 68099 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.