Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES613 Özgün Baskı (Tümsek) Atölye Öğretim Yöntemleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Grafik tasarım ilkelerinin baskı teknikleri aracılığıyla tanımlandırılıp çözümlenmesi, özgün baskı kavramı, gelişme süreci ve endüstri ile ilişkisini ortaya koymayı, yerli ve yabancı baskı resim sanatçıları hakkında bilgi edinmeyi, özgün baskı tekniklerinin çeşitleri ve uygulanış biçimlerini tanımayı, tek ve çok renkli baskı yapılış aşamaları, kalıp çakışmaları, renk ve doku ayarlamalarını uygulayabilmeyi amaçlamıştır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Sena SENGİR

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Baskı makinelerinin ve çalışma sistemlerinin tanıtılması. Atölye çalışma düzeni ile iş ve can güvenliği konularını hatırlatma.
2 Dokulu doğal malzeme ile baskı, kalıp, merdane ve çoğaltma kavramlarını anlamaya yönelik uygulamalar, doku, ritim, hareket, açık-koyu ilişkisi ve dengeli bütünlük. Dokulu doğal malzeme, boya ve kağıtlar, merdane ve preslerin hazır duruma getirilmesi
3 Linol baskı tekniğinin sanatçılarından örneklerle tanıtımı; malzeme belirleme ve tek renkli baskı için eskiz oluşturma baskı resim örnekleri. Linol baskı kalıp malzemesi, mürekkep, oyma bıçakları, merdane ve kağıtlar hakkında bilgilendirme.
4 Linol kalıplar hazırlama ve tek renkli baskı çalışmaları. Bu çalışmaların değerlendirilmesi. Paspartu malzemesi tanıtımı.
5 linol baskı tekniğinin sanatçılarından örneklerle tanıtımı; malzeme belirleme ve tek renkli baskı için eskiz oluşturma. Ölçülendirilmiş Linol, oyma bıçakları, kalıp altı mukavva, mürekkep, temizlik bezi, çözücü, spatula.
6 Tek renkli Linol kalıbının hazırlanması. Açık-koyu ilişkisi, ritmik ve dengeli hareketi meydana getirecek geçişleri oluşturan dokusal yapının kurulması için oyma bıçaklarının kullanım usulleri.
7 Vize
8 Baskı aşaması; yüzeye mürekkep verme, merdanenin kullanımı, kalıptan kağıda aktarım. Yapılan işlerin paspartulanması.
9 Çok renkli Linol baskı için eskiz oluşturma, malzeme temini. Sanatçılardan çok renkli Linol baskı örneklerini inceleme. Ölçülendirilmiş Linol, baskı kağıtları, kalıp altı mukavva, oyma bıçakları, mürekkep, temizlik bezi, çözücü, spatula, yapıştırıcı.
10 Tek zeminden çok kalıplı renkli baskı çalışması: Linol kalıpların hazırlanması. Kalıp altı ve çakışma noktaları. Zemin baskısı.
11 Tek zeminden çok kalıplı renkli baskı çalışması: Linol kalıpların hazırlanması. Kalıp altı ve çakışma noktaları. Zemin baskısı.
12 Zemin kalıbı üzerinde ilk renk için oymalar ve basım.
13 İkinci renk için kalıbın oyulması ve basımı.
14 Final

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68093 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 68091 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 68095 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 68089 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 68097 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 68096 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 68092 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 68094 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 68098 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 68090 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 68099 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.