Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES703 Görsel Algı ve Yaratıcılık 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Görsel yetiye sahip olmadan, yaratıcı düşünme ve eyleme hiçbir alanda ulaşılamaz. Gözlem, görüp-bilme,özümseme, görsel düşünme, uygulamalı deneyimlerle yaratıcı kişiliği örgütleme, Estetik nesne’yi oluşturan öğe ve ilkeleri kavrama, anlama ve yapmayla sağlanır Bu ilkeden hareketle; öğrencinin görsel yolla kendini tanıması ve ifade etmesi yollarını keşfetmesi, görsel algı sürecindeki ve algısal bilginin görünür hale getirilmesindeki yaratıcılığının disipline edilmesi ve yetkinleştirilmesi. without visual ability, unattainable in any field of creative thinking and action. Observation, see-know, assimilate visual thinking, creative people with practical experience of organizing, Aesthetic objects that make up the elements and principles of understanding,It is achieved by understanding and doing.Moving from this principle; Students visual way to discover the path to self-knowledge and expression of creativity be disciplined in making the process of visual perception and perceptual knowledge visible and empower.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Benan Çokokumuş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Adem GENÇ-Ahmet SİPAHİOĞLU, “Görsel Algılama”, İzmir, 1990 John BERGER, “Görme Biçimleri”, İstanbul, 2003 Genç, Adem, 1944-. Görsel Algılama : Sanatta Yaratıcı Süreç / Adem Genç, Ahmet Sipahioğlu. – İzmir : Sergi Yayınevi, [1990]. Berger, John . Görme Biçimleri, Çev: Yurdanur Salman, Margaret Quigley. – 6. bs. – İstanbul : Metis Yayınları, 1995. Gombrich, E. H. (Ernst Hans). Sanat ve yanılsama : resim yoluyla betimlemenin psikolojisi / E.H. Gombrich ; çeviren Ahmet Cemal. – İstanbul : Remzi Kitabevi, 1992 Wöllflin, Heinrich,. Sanat Tarihinin Temel Kavramları,Çev: Hayrullah Örs, İstanbul: Remzi Kitabevi , 1985 Optical Illusion http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_illusion http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_illusion#Gallery http://www.michaelbach.de/ot/ http://www.psy.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/cataloge.html Geometry in Art http://www.geom.uiuc.edu/~demo5337/Group4/ Gestalt http://en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psychology Kinetic Depth Effects http://www.lifesci.sussex.ac.uk/home/George_Mather/Motion/KDE.HTML

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Düşüncenin, bilginin gölgesi sayılan algısal bilmenin, yetkinleştirilmesi. Öğrencinin yaratıcı ve yapıcı, görsel estetik iletişimi içerisinde gerçekleştirmesinin nasıl sağlayacağı ile ilgili bilgilendirilir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
48 Sözlü Sınav 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Algı ve Görsel Algı RES 736 Resim Sanatında Dizisellik.pdf
2 Görsel algılamayı açıklayan Gestalt teorisi
3 Gestalt teorisi, bellek, öğrenme, hatırlama, problem çözme ve algılama konularına getirmiş olduğu yenilikler
4 Gestalt Görsel Algı Kuramı
5 Gestalt teorisi ve beş temel ilkesi
6 Gestalt teorisinin temelini açıklayan ilke.
7 Görsel Paradoks -Görsel Yanılsama
8 Optik yanılsamalar. M. C. ESCHER
9 Ara Vize yazılı sınav
10 Op-Art akımı psikolojideki görsel algı ve yanılsamalar ile ilgili bilgileri resim sanatında kullanan.
11 “Gölge Ustası” Kumi Yamashıta Gestalt teorisinin temel ilkesi ve sanatçının yapıtları
12 Anamorfık Illüzyonist: Fellicini Varını yapıtlarının incelenmesi
13 Final yazılı Sınav,
14 Dosya teslimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1401693 Algılamada bireysel değişiklikler’in öneminin farkına varabilir
2 1407350 Görsel Algı’nın teknolojinin gelişimi ile değişimini anlayabilir
3 1455019 Görselliğin, Sanat Tasarım ve medyada ne denli etkili olduğunun değerlendirebilir.
4 1455020 Görsel,görsellik ,algı, algılama ve yaratma süreci nin oluşumu geliştirilebilir
5 1455021 Görsel Algılama konusunda donanımlı bilgi sahibi olabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75816 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 75817 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 75818 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 75820 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 75819 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.