Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES704 Çağdaş Sanat ve Yorumu 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Türkiye’de ve Dünya’da Güncel Sanat Etkinliklerini inceleyerek, öğrencilerin çağdaş sanat eserlerini okuyabilmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Çağatay İnam Karahan, cagataykarahan@gmail.com

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Sanat Komplosu, J. Baudrillard 2. Sanatta Alternatif Arayışlar, Nancy Atakan

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Güncel ve çağdaş sanatın akım ve tutumlar incelenir, sanata yön veren uluslararası bienal, trienal ve dokümenta dosyaları incelenir, kavramları irdelenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
11 Soru-Yanıt 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 9 2 18
49 Performans 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Güncel Sanat nedir, nasıl gelişmiştir? Modernite-postmodernite nedir?
2 Güncel Sanat nedir, nasıl gelişmiştir? Modernite-postmodernite nedir? Modern sanat ve Postmodern sanat arasında ne farklar vardır? Güncel sanatın üretim yöntemleri ve sunum biçimleri nasıldır?
3 Eylemler, Yoksul sanat, Vücut sanatı, Kavramsal sanat
4 Sanat ve Teknoloji
5 5 Kamusal Sanat, İnteraktif sanat, İnsiyatifler ve Bağımsız sanat oluşumları, Konuk sanatçı programları
6 Yeryüzü sanatı, Fluxus, Oluşumlar, Gösteri sanatı
7 Ara Sınav Ara sınav
8 Vize-Yoklama (1. sergi gezisi sunumları)
9 Yerleştirme Sanatı ve Mekâna Özgü sanat
10 Küratör ve sorumlulukları
11 Kentler ve Bienaller, Venedik Bienali
12 Kentler ve Bienaller, İstanbul Bienali, Final ödevinin ve teslim tarihinin açıklanması
13 Genç sanat etkinlikleri, trienaller
14 Sergi gezisinin sunumları (2.sergi gezisi sunumları)
15 15 Dönemin özeti.
16 genel sınav

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1415470 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 1415897 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 1416007 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75816 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 75817 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 75818 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 75820 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 75819 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3
2 5 5 5
3 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek