Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES705 Resim Atölye Öğretim Yöntemleri (Biçimlendirme) 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Orjinal resimler yapmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr.Çağatay İnam Karahan, ckarahan@omu.edu.tr, Doç.Dr.İ.Halil Türker, halilt@omu.edu.tr Yrd.Doç.Dr.Zehra Sengir, sengirzehra@yahoo.com Yrd.Doç.Dr.Benan Çokokumuş, cokokumus_55@yahoo.com

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sanatın Öyküsü, E. H. Gombrich Sanatçı Katalogları, Sanat Dergisi ve Kitabı Modern Resim,İsmail Tunalı Modern Sanatın Öyküsü,Norbert Lynton

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Lisans öğrenimi süresince öğrenci eğitim kurumları ve kendi çevresindeki sanatsal görüş ve eğitimin sağlıklı yönlendirilebilmesi için bilgi ve beceriyle donatılmıştır. Kişisel üslup, estetik, ifade ve biçimlendirme teknikleri doğrultusunda bu donanımı daha bilinçli kullanması sağlanır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Resimde ifade ve üslup sorunları, figüratif resim yağlıboya, akrilik uygulamaları
2 Modern sanat ve sonrası hakkında genel bir değerlendirme. Uygulamanın devamı.
3 Sanatta hazır yapım nesnelerin kullanımı, gündelik yaşamın sanata yansımaları, devam ve değerlendirmeler
4 Karışık teknikle uygulamalar
5 Bir önceki haftanın devamı
6 Devam ve değerlendirme.
7 İmgelemden resim çalışmaları, Rouault,Chagall, Hirsfield gibi sanatçı örneklerinin gözden geçirilmesi
8 Devam ve değerlendirme
9 Çalışmaların değerlendirilmesi, Görüntünün geometrik formlar üzerine oturtulması, Konstrüktivizim, Neoplastisizm ve yeni soyut arayışlar.
10 Ara sınav
11 Canlı modelden renkli uygulamalar
12 Uygulamanın devamı, kişisel ifade ve üslup sorunları
13 Uygulamaya devam ve değerlendirme
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
126903 1206704 Resim sanatının temel görsel elemanlarını tanır ve iki boyutluluk kapsamında uygulayabilir.
126904 1178913 Varlıkların ( figür, obje, motif ) betimlemesini görsel elemanlarla gerçekleştirebilir.
126905 1192383 Varlıkların biçimsel görünümlerine anlamlar yükleyerek özgün kompozisyonlar kurabilir.
126906 1203418 Obje karakterinin işlevini değiştirerek yeni düzenlemeler oluşturabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68084 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 68085 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 68086 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 68088 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 68087 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
126903 3 4 5
126904 3 3 4
126905 5 5 3
126906 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek