Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES708 Grafik Tasarımı Alan Disiplinleri Öğretim Yöntemleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu ders ile bir reklam kampanyasının pazarlama sürecinde içerdiği genel unsurların bilinmesi, uygulanması ve stratejik planlamalara göre kampanyanın planlanan tasarımlarla tamamlaması, sonuçların değerlendirilmesi ve geliştirilmesi yeteneğinin kazandırılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sevgi Koyuncu- Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Graphic Design Since-1950, edited by Elly Bos Published byThames and Hudson. - Ambalaj Tasarım Editör Editör Ceyhun Akgün Matbaa, Teknik 2004 - Basın İlanı Böyle Yapılır, Jim Aitchison, Cev: Serkan BalakOkuyan Us Yayınları , 2006 -Grafik Tasarım, (7,8,9,10,11 ve 12) Cilt2 Görsel İletişim Kültür Dergisi. -Case Books, American Showcases, Illustration thpography, Advertising Design Books. -Design Secrets. Packaging, Catharine Fisched, Bpublished Rockpont, 2005 -Design Packaging by Staffand Cliff, Published by Rockpoint. 2005 -Design Basics, by Joyce Rutter Keye published Rockpoint, -Fantastic Folders an Ex Ceptional Envelops, by, Patricia Belvea, Jenny Sullivan published by Rockpoint. -Dictionary of Symbols, Penguin. - Art History, Revised Second Edition, by Marilyn Stokcstad, Published by Pearson.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bir reklam kampanyasının tüm yönleriyle tanınması, kampanya hedefleri doğrultusunda arzu edilen başarıya ulaşılması için yaratıcı strateji ile uygulamalar oluşturulması, sonuçların sorgulanması ve genel olarak değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 4 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 4 32
54 Ev Ödevi 4 6 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Reklam kampanyasının tanıtılması
2 Farklı sektörlerden çeşitli yerel / ulusal kuruluşların kampanyalarının araştırılması
3 Reklam kampanyası için ticari bir kuruluşun pazar durumu, kampanya hedefleri
4 Hedef kitlesi ve yaratıcı stratejisinin belirlenmesi
5 Hedef kitlesi ve yaratıcı stratejisinin belirlenmesi
6 Medya stratejisinin oluşturulması ve sonuçların değerlendirilmesi
7 Medya stratejisinin oluşturulması ve sonuçların değerlendirilmesi
8 Reklam kampanyası için sosyal bir kuruluşun pazar durumu, kampanya hedefleri
9 Reklam kampanyası için sosyal bir kuruluşun pazar durumu, kampanya hedefleri
10 Hedef kitlesi ve yaratıcı stratejisinin belirlenmesi
11 Ara sınav
12 Hedef kitlesi ve yaratıcı stratejisinin belirlenmesi
13 Medya stratejisinin oluşturulması ve sonuçların değerlendirilmesi
14 Medya stratejisinin oluşturulması ve sonuçların değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1455083 Reklam kampanyasını tanımlayabilir, içeriğini açıklayabilir
2 1455085 Reklam kampanyasının esaslarını ilgili kuruluşlar için oluşturabilir
3 1455086 Kampanya için hedef kitleye uygun mecralarda yaratıcı stratejiler uygulayabilir
4 1455084 Strateji sonuçlarını planlanan kapsamda değerlendirebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75816 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 75817 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 75818 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 75820 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 75819 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5
2 3 3 3
3 5 5 4
4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek