Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES716 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemleri Üzerine Çağdaş Eğilimler 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilerin temel fotoğraf bilgilerini belirli bir fotoğraf mantığı çerçevesinde sistematik olarak kazanmalarını sağlamak ve onların fotoğrafın yapısal öğeleri ile tanışmaları, bunları kompozisyon öğeleri olarak kullanmayı öğrenmeleri amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ata Yakup KAPTAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dijital Fotoğrafçılığın El Kitabı, Scott Kelby, Çeviren: Mehmet Çömlekçi, Alfa Yayıncılık Dijital Fotoğrafçılık, Tom Ang, Çeviren: M.Zafer Arıcan, İnkılap Yayınları Fotoğrafın İpuçları, Nadir Ede – Emre İkizler, Fotografevi Yayınları Fotoğrafçılığa Giriş, Mustafa Sözen, Detay Yayıncılık Fotoğrafa Başlarken, Levend Kılıç, Dost Yayınları Fotoğraf Notları, Jale N. Erzen, Say Yayıncılk Fotoğraf, Mary Price, Çev: Ayşenaz ve Kubilay Koş, Atrıntı Yayınları Fotoğrafta Kompozisyon, Tom Grill, Mark Scanlon, Çev: Nedim Sipahi, Homer Kitabevi Fotoğrafta Kompozisyon, Sabit Kalfagil, Fotografevi Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fotoğraf araç ve gereçleri,duyarlı malzeme,pozlandırma bilgilerini ve bunlara bağlı uygulamaları kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
15 Gösterme 4 4 16
29 Bireysel Çalışma 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 6 78
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 4 52
51 Sözlü Sınav 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı
2 Proje aşamaları hakkında öğrencinin bilgilerndirilmesi
3 Proje oluşturuluş safhalarının aktarılması
4 Örnek projelerin incelenmesi
5 Örnek projelerin incelenmesi
6 fotoğrafta temel kompozisyon bilgileri ve yapısal elamanlar
7 fotoğrafta ışık ve fiziki yolculuğu
8 fotoğrafta monocrom, renkli uygulamalar
9 doğa içerisinde uygulamalar
10 Ara sınav
11 fotoğraf okuma yöntemleri
12 Konulu yani kurgusal uygulamalar
13 Tüm uygulamaların değerlendirilmesi
14 Genel değerlendirme ve tartışma, sınav

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1442798 Fotoğrafın tarihçesi ve fotoğrafın fiziği ve kimyası hakkında bilgi edinir. tanımlar
2 1442799 fotoğraf makineleri ve parçaları, filmleri ve pozlandırmayı bilir, tanımlar.
3 1442806 Fotoğraf çekim tekniklerini bilir ve uygulayabilir
4 1442807 Fotoğrafın yapısal elamanlarını bilir ve kompozisyon kurabilir
5 1442843 Fotoğrafı mekaniği ve yapısal değerleriyle kavrar ve tanımlayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75816 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 75817 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 75818 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 75820 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 75819 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5
2 4 5 3 4 3
3 5 5 5 5 3
4 4 5 3 4 5
5 5 5 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek