Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES720 Çağdaş Türk Resmi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

19 yüzyıldan günümüze uzanan süreçte çağdaş Türk sanatı alanındaki gelişmeleri ele almak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çağdaş Türk Sanatı - Sezer Tansuğ

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

19. yüzyıldan günümüze Türkiye’de çağdaş sanat alanında görülen belli başlı modernleşme dinamikleri ve gelişmeleri ele alınır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 9 2 18
51 Sözlü Sınav 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Erken Gelişmeler: Asker Ressamlar Kuşağı
3 Bürokrattan Boheme: 1914 Kuşağı
4 Kuşaklar Çatışması ve Müstakiller
5 Milliyetçi Modernleşme: Cumhuriyetin Kültür Politikası, Sanat, D Grubu
6 Ara sınav
7 Geleneksel Verilere Dönüş ve Soyut Sanat
8 Heykel Sanatında Yeni Gelişmeler
9 Türk ’Ekolü’ ve Paris; Yurtdışına Giden Sanatçılar
10 Yeni Gerçeklikler, Yeni Gerçekçilikler
11 Kavramsal Sanata Yönelimler
12 Kavramsal Sanata Yönelimler
13 Postmodernizm ve Temsil Politikaları: Kimlik ve Anlatı
14 Final
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1194711 Öğrenciler küreselleşmenin Türkiye’de sanat üretimi ve sanat ortamı üzerindeki etkilerini analiz edebilir
2 1194731 Öğrenciler belli başlı Batı temelli sanat akımlarının Türkiye’deki yansımalarını tanımlayabilir
3 1194740 Öğrenciler Türkiye’de 20. yüzyıl boyunca sanat üretimini karşılaştırmalı olarak analiz edebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68084 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 68085 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 68086 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 68088 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 68087 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2
2 3 2 2
3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek