Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES725 Karşı Estetik 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; sanatın karanlık yüzünde duran kötü, çirkin, sahte, ölüm, adanmışlık gibi kavramların estetik açıdan güzelin karşısındaki duruşlarının eser üzerinden tartışmıya açmak ;sahtenin ve çirkinin sanatın bir elementi olarak güzel içindeki varlığını farkettirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sevgi Koyuncu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. A History of Aesthetic Yazar: Bernard Bosanquet Yayınlayan: Kessinger Publishing, 2005 2. The Aesthetic as the Science of Expression and of the Linguistic in General. Part 1, Benedetto Croce Translated by Colin Lyas 3.The Abuse of Beauty (Paul Carus Lectures, by Arthur Coleman Danto ( fotokopi) 4.Beauty and the Contemporary Sublime (Aesthetics Today) by Jeremy Gilbert Roth, Penguin Boks 2005 5. Beauty by Roger Scruton, Oxford university pres 2009 6. İsyankar Yüzyıl: Yirminci yüzyılın Başkaldırı Sözlüğü, Emmanuel de Waresquiel , Philippe Gavi , Benoit Laudier ,Çevirmen İSMAİL YERGÜZ, Sel Yayıncılık 7.Sanat ve Estetik Kuramları, Nejat Bozkurt, Sarmal Yayınevi,1995

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Günümüzde güzel ve çirkin birçok alanda tartışılmaktadır. Bu derste güzelin içindeki çirkin ve çirkinin güzelliği başlıkları altında; Değer kavramı, Sahtenin güzelliği, hayat- popüler olan, estetik ve karşı estetik, güzellik, ölüm, iyi ve kötünün sınırı, kötünün realitesi gibi kavramlar üzerinde durulacaktır.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 0 0
2 Final Sınavı 1 0 0
3 Bütünleme Sınavı 1 0 0
5 Derse Katılım 28 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68084 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 68085 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 68086 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 68088 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 68087 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.