Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES727 Modernizm ve Modernlik 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Modernizm ile postmodernizm arasındaki kültürel sosyo ekonomik farkı anlayabilmek için öncelikle modernizmin anlaşılması gerekmektedir.Çünkü, savaş sonrası değişen idealler bugünün sanatının nedenlerini oluştumaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sevgi Koyuncu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Modern art: a critical introduction, Pam Meecham, Julie Sheldon, published by Routledge, 2005. 2. Modernism: a short introduction, David Ayer, published by Blackwell, 2004 3. FROM ACTING TO PERFORMANCE Essays in modernism to postmodernism/ Philip Auslander. 4. Modernizmin Serüveni, Enis Batur, Alkım, 5.Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı, Esra Aliçavuşoğlu, İletişim Yayınları, 2009. 6. Modern Sanat Üzerine,Paul Klee, Altıkırbeş yayınları, 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Modernizm, en geniş tanımıyla , modern düşünce, karakter veya uygulamalardır. Bu derste modernizm nedir, nerede dogmuştur , Pollock ve pop art etkileri. Yerleştirme sanatı, minimalism gibi akımlar ve modernizmin hedefi modernlik ve modernizmin sonu üzerinde durulacaktır.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 0 0
2 Final Sınavı 1 0 0
3 Bütünleme Sınavı 1 0 0
5 Derse Katılım 28 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1192820 Modernizm, en geniş tanımıyla , modern düşünce, karakter veya uygulamalardır
2 1193605 Bu derste modernizm nedir, nerede dogmuştur , Pollock ve pop art etkileri. Yerleştirme sanatı, minimalism gibi akımlar ve moderniz

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68084 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 68085 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 68086 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 68088 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 68087 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.