Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES731 3B (Boyutlu) Karakter Modelleme 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu ders 3D modelleme ve teknikleri hakkında öğrencilere bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İbrahim Halil Türker

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cinema4D XL7 Başvuru Kitabı (pdf biçiminde), CPV Bilgi Teknolojileri Üretimi ve Danışmanlık Ltd. Şti. İstanbul, 2002 Anson Call, Cinema 4d 10 Handbook, Charles River Media, Boston, 2007 Arndt von Koenigsmarck, Cinema 4d 10 Workshop, Elsevier Inc-USA, 2007 Sabri Varol, Adım Adım Photoshop, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1998. Sabri Varol, Photoshop 5.0 Efektleri, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1999. David A.Lauer, Design Basics, CBS College Publishing, New York, 1985 Roger Noake, Animation, Mocdonald ve Co Ltd. Yayınları, Londra, 1988 Anima Mundi, Animation Now, Taschen GmbH, Köln, 2004 C. Salomon-Ron Stark, The Complete Kodak Animation Book, USA, 1983 The Leonardo Collection, Cartoons and Humorous Drawings, Vincianna yayınları, Italya The Leonardo Collection, The Basic of Comics Vol: I-II, Vincianna yayınları, Italya

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı 3B modelleme dünyasına bir giriş yapmaktır. 3B modelleme tekniklerinin ( küp, nokta, çizgi, çokgen yüzeyler ve nurbslar), doku kaplama (Bodypaint ve Adobe Photoshop yazılımları), ışıklandırma, boyama-rendering öğretiminde Cinema4D kullanılmaktadır. Karakter oluşturma aşamaları ve uygulama yöntemlerinin irdelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 30 30
23 Proje Sunma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
49 Performans 5 20 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 2 Boyut ve 3 Boyut’un tanımlanması, ortak yönleri, farklılıkları; 3B yazılı-mın ara yüzünün tanıtılması
2 3B örnek karakterlerin incelenmesi, karakter oluşturma ve modellemede kullanabilecek yöntemler
3 Nurbs araçlarıyla göz, burun ağız gibi karakter uzuvlarının modellenmesi
4 Box (kutu) araçları ile göz, burun ağız gibi karakter uzuvlarının modellenme-si
5 Tasarlanmış karakterin box (kutu) yoluyla modellenmesi
6 Tasarlanmış karakterin box (kutu) yoluyla modellenmesi
7 Tasarlanmış karakterin box (kutu) yoluyla modellenmesi
8 Tasarlanmış karakterin box (kutu) yoluyla modellenmesi, ışık kaynakları, aydınlatma
9 Modellenen karakterin ışık kaynakları oluşturarak aydınlatılması
10 ara sınav
11 Kamera bilgisi; kamera özellikleri, tipleri, seçenekleri; sahnelerin kamera açılarının belirlenmesi
12 Modellenen karakterin yüzey haritalarının çıkarılması ve boyanması
13 Modellenen karakterin yüzey haritalarının çıkarılması ve boyanması
14 Render seçeneklerinin incelenmesi, bitirilen karakterin bir mekanda render edilmesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1428720 Tasarladığı karakterini Sanal Ortamda 3B olarak modelleyebilir.
2 1430237 Modellediği nesnenin/karakterin mekanlarını, ışık, gölge, doku gibi ortamlarını hazırlar.
3 1431331 3Boyutlu nesne/ karakter modelleme yöntemlerini bilir ve uygulayabilir.
4 1414649 Proje bazlı 3Boyutlu karakter modelleme çalışmasını gerçekleştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75816 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 75817 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 75818 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 75820 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 75819 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek