Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES736 Resim Sanatında Dizisellik 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Modern sanat 20.yüzyılın başlarında yapılan radikal değişimler, modern resim için tamamen yeni yaklaşımların kapısını açtı. Avusturyalı besteci Arnold Schoenberg'in icat ettiği on iki ton besteleme tekniği, 20. yüzyıldaki bu yeni yaklaşımların en etkilisi oldu.Teknoloji çağında Sanatcılara eserlerinde renkleri organize etmenin yeni yollarını sunan bu sistemde, geleneksel tonal yapı terk edilerek resimde matematiksel kurgunun zeminini hazırlamıştır.Özellikle İsviçreli grafiker ve sanatcı Richard Paul lohse’nin 1940 sonlarında İtalyan Mimar Padovanın “Golden Number” sistemini uygulayan “Concrete Art (Beton Sanatı)” benimsemesinden kısa bir süre sonra. Sanatcının eserlerinde uygulamış olduğu “dizisellik” kavramıyla 20.yüzyılda sistematik-yapıcı sanatın kurucularından birisi olmuştur. Modern sanat içerisinde yaşanan bu ara sürecin çok iyi bir şekilde özümsenmesi Gerekmektedir The radical that have been made for modern art in the beginning of the 20th century,completely opened up the doors of the new approaches for modern art. The twelwe tone compositional technique which has been invented by the Australian compositor A.Schoenberg has been the most influential of the new approaches of the 20th century.Art in the age of technology. In this system which presents the new ways of organizing the tones to composition in their arts, the traditional tonal structure,has been abandoned and art has become a subject matter which is studied mathematically. Richard Paul Lohse was a Swiss printmaker and painter who experimented with several styles and subjects before adopting Concrete art in the 1940’s. He then began producing paintings that were mathematically produced patterns, Rihard Paul Lohse is one of the founders of systematich –constructive art in twentieth century.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Benan Çokokumuş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AKAN, Nesrin. (2012) Platon’da Müzik, Müzik Bilimleri Dizisi 12, İstanbul: Bağlam Yayınları. ANTMEN, Ahu (2008) 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, İstanbul, Sel Yayıncılık E. H. Gombrich, Sanat ve Yanılsama, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1992. FIRTH, C. Ian. (2012) ‘‘Music and Colour: a new approach to the relationship’’, http://www.musicandcolour.net/ (Erişim Tarihi: 13.12.2012) GÖĞÜŞ, Gülay. (2009) Müzik Öğretimi ve Yöntemleri, Bursa. İpşiroğlu, Nazan, Sanattan Güncel Yaşama, Pan Yayıncılık, İstanbul, 1998, s.184. JAMESON, D.D. (1844) ‘‘Colour - Music’’, Smith, Elder and Co., 65, Cornhill, London. JEWANSKI, Jörg. ‘‘Colour and Music’’, http://www.musictheory21.com/jaesung/syllabus/graduate/rameau-studies/2002-1/documents/color-and-music.pdf (Erişim Tarihi: 13.12.2012) Kandinsky,Wassily.Sanata Tinsellik Üzerine OVERLY Mike, ‘‘Do Re Mi, 1 2 3’’, http://www.homeeddirectory.com/blog/do-re-mi-1- 2-3 (Erişim Tarihi: 13.12.2012) SAY, Ahmet. (1992) Müzik Ansiklopedisi, 3. Cilt, Ankara: Başkent Yayınevi. SAY, Ahmet. (2003) Müzik Tarihi, 5. Baskı, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Modern süreci oluşturan sanatçıların etkilendikleri ve üretken oldukları kaynakların araştırılıp incelenmesi. “Dizisellik” kavramını resimlerinde uygulayan sanatçıların yapıtlarında kullandıkları teknik ve yöntemin nasıl uygulanmaya çalışıldığının araştırılması .Günümüz sanat teorileri ve yaklaşımları ile birlikte karşılaştırmalı olarak incelenmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Müzik,resim, heykel, mimari, yapıt ilişkisi
2 "Sanat ve Yanılsama" insanın farklı algılama özelliğinin de etkisiyle ressamların müziği görselleştirmesi.
3 Barok müzik, karşıtlık (kontrast),Barok resim sanatı, Besteci Antonio Vivaldi, heykeltıraş Heykelci G. Bernini’nin Rokoko, Johann Sebastian Bach; İtalyan Ressam Gaspare Traversi – Konser
4 Rokoko, Johann Sebastian Bach; İtalyan Ressam Gaspare Traversi – Konser
5 Romantizm, 19. yy. ve 20yy. Ressam Gaspar David Fredrich, William Turner, Goya Besteci Wagner, Chopin,Schuman, Liszt, Berlioz, Müziği Etkileyen Başlıca Romantik Dönem Ressamları
6 İzlenimcilik sanat akımı ve müzikte de 20. yüzyıl başlarında etkinleşimi.
7 Müzikte on iki ton tekniğini ilk uygulayan Besteciler (atonal) Alban Berg, Walter Schönberg, Anton Weber , Arnold Schönberg’ in atonal besteleri , Kandinsky ve Franz Marc
8 Müzik ve Renk İlişkisi, Ressam Paul Klee, Besteci Mozart
9 J.S. Bach ve Kübist sanatçı Braque “Georges Braque Bach Violin”yapıt incelemesi.
10 “Der Blaue Reiter grubu”, August Macke, Alexej Jawlensky ve Paul Klee , Dışavurumcu grup arasında müzikle bağlantı
11 Ara vize yazılı sınav
12 “Der Blaue Reiter grubu”, August Macke, Alexej Jawlensky ve Paul Klee , Dışavurumcu grup arasında müzikle bağlantı
13 İsviçreli besteci Arthur Honegger Pacifik 231 (1923) adlı senfonik bölümde 120 mil hızla giden bir treni konu alır. Honegger duran bir motorun yorgun soluk alıp vermesini, kalkışını, hız kazanırken geçirdiği aşamaları ve yola koyulunca üç yüz tonluk bir gürültünün gecenin karanlığında yitip gitmesini sergiler. Ressam Luigi Russolo gelecekçi müziğin de öncü bestecilerinden biri olarak tanınır. Her çeşit sesin müziksel bir gereç olabileceğini ileri süren sanatçı
14 Final Yazılı Sınav,
15 Dosya sunumu
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1199165 Modern sanat ve sanatçının yapıt oluşumunda etkilendikleri ve üretken oldukları kaynakları kavramak
2 1199203 Resim ve Müzik ilişkisi içerisinde sanatçının renk kullanım ve tekniğinin kavratılması
3 1199239 Modern sanatçının, renk kullanımının tasarımı açısından anlam ve önemini kavratabilmak
4 1199240 Müze ve galerileri gezerken öğrenmiş oldukları bilgiler doğrultusunda yorum ve eleştiri yapabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68084 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 68085 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 68086 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 68088 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 68087 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.