Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES737 1940 Sonrası Modern Resim 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

1940 sonrası Modern Resmin tarihsel, kültürel ve sanatsal değerleri, teknik dökümanlarla birlikte dikkatle incelenmesidir. Günümüz sanat teorileri ve yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olup geleceğe dair yeni düşüncelerin, öğrencilere resimden baskıya pek çok farklı teknik ile bilgilendirilir. 1940 Sonrası Modern Resmin tarihsel, kültürel ve sanatsal değerleri, sanatcı, yapıt, eleştirmen bağlamında dikkatle incelenmesidir. Günümüz sanat teorileri ve yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olup geleceğe dair yeni düşünceler, öneriler üretebilmek için Modern sanatın günümüze kadar gelen gelişim sürecinin çok iyi bir şekilde anlaşılması ve özümsenmesi gerekmektedir. After 1940 Modern Art to be examined carefully also famous for their historical, cultural and technique documentary aspect along with their Artistic value.After 1940 Modern Art, The students were knowledged many different techniques from paint to printmake 1940 picture of modern historical, cultural and artistic values, it is carefully examined with the technical documentation. Contemporary art theories and approaches about knowledge is the new thinking about the future, informed by many different techniques to students from picture to print. 1940 Post-Modern Painting historical, cultural and artistic values, artist, work, is carefully examined in the context of the critics. The knowledge of contemporary art theory and approaches for new thinking about the future, the process of development of modern art until today to produce recommendations are by far the best way to understand and assimilate.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Benan Çokokumuş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Art critic: Clemet Greenberg Art by: J.Pollock, K. Noland, M.Louis, P.Mondrian P.Klce,W,Kandinsky Artun,Ali, Sanat Müzeleri I, Müze ve Modernlik, İletişim Yayınları, Artun,Ali, Sanat Müzeleri II, Müze ve Modernlik, İletişim Yayınları, Cohen-Solal,Annıe,“Modernizm Tohumlarını Atarken”, Çev.Mehmet H.Doğan Sanat Dünyamız Yapı, Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul: sayı: 99 s;71-81 Köksal, Ayşe H. “Sanatın ve müzenin modernlikle başlayan ömrü doluyormu?” Sanat Dünyamız Yapı, Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul: sayı: 101 s; 224-225-226-227 Klee,Paul, Modern Sanat Üzerine,Altıkırkbeş Yayınları,Kadıköy,2002 Klee,Paul,Çağdaş Sanat Kuramı, Çev. Mehmet Dündar, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara Baudelaire,Charles, Modern Hayatın Ressamı, Çev.Ali Berktay, sanat hayat Dizisi, 2003 İletişim yayınları Burger, Peter, Avangard Kuramı, Çev.Erol Özbek, Sanat Hayat Dizisi, 2003 İletişim Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1940 sonrası Modern Sanatın sanatsal değerleri ve tarihsel dökümanları görünüşleri ile oldukça önemlidir. 19.yy sonları ve 20.yy modern sanat anlayışına genel bir bakış, modern sanat kavramı, modern sanat yaklaşımları ve sistemlerin incelenmesi.Sanat Eleştirmenlerinin sanatçılar üzerinde etkisi. Modern sanat müzeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 0 0
2 Final Sınavı 1 0 0
3 Bütünleme Sınavı 1 0 0
5 Derse Katılım 42 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders sürecinde izlenecek kaynak kitap ve ek kaynakların verilmesi
2 Modern, modernizm ve modernite kavramlarının incelenmesi
3 Modernist Resim ve Oluşum Süreci,
4 Modernizmi hazırlayan süreçlerin incelenmesi Modern ve Modernizmin tanımı. Modernizm ve Clement Greenberg
5 Modernizmi hazırlayan süreçler’in neden ve sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirilmesi
6 A.B.D nin Modern sanatın merkezi olmasını hazırlayan süreçler.
7 Modern sanat ve modernizmi destekleyen sanat eleştirmenleri
8 Soyut Ekspresyonizm “Resimsel Soyutlama” Soyut Ekspresyonizm , Renk İlişkisi ‟Eylem Resmi”, (Action Painting), ‟Eylem Resmi”, Renk İlişkisi
9 ‟Renk Alanı Resmi’(Color Field) , ‟Renk Alanı Resmi’ Renk İlişkisi Modern sanat akımlarına genel bir bakış ve değerlendirilmesinin yapılması.
10 Ara vize yazılı sınav
11 ‟Renk Alanı Resmi’(Color Field) , ‟Renk Alanı Resmi’ Renk İlişkisi Modern sanat akımlarına genel bir bakış ve değerlendirilmesinin yapılması.
12 “Sert Kenar Resmi”( Hard Edge), “Sert Kenar Resmi” Renk İlişkisi Neo-Dada Renk İlişkisi, Op Art ve Renk İlişkisi, Pop Art ,Renk İlşkisi
13 Sanatın ve müzenin modernlik’ le başlayan döneminin incelenmesi Modern’liğin müze kavramıyla ilişkilendirilmesinin incelenmesi
14 Dosya sunumu Final yazılı sınav
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1416556 Modern ve Modernizm kavramlarını anlaşılır bir şekilde değerlendirmesini yapabilir
2 1405271 20.yüzyılda gelişen ve döneminin tarihleri içerisinde sıkışıp kalmış olan ara akımların varlığını yeniden inceleyip değerlendirebilir.
3 1433895 Modern sanat’ın bugünkü durumunu karşılaştırmalı olarak değerlendirip incelemesini yapabilir.
4 1434208 Gelişen yeni akımların ışığında, geleceğin sanatı hakkında değerlendirme yapabilir
5 1409704 Modern sanat hakkında makale ve rapor yazma, sunuş yapma yetkisini kazanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75816 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 75817 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 75818 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 75820 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 75819 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5
2 5 5 4
3 5 5 4
4 3 4 4
5 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek