Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES738 Modern Tipografi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Teknolojik gelişmeler ışığında yeni mecralarda tipografinin kullanımını araştırmak ve bilinen kuralların yanında deneysel çalışmalar yaptırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ambrosse, G. (2012) Görsel tipografi sözlüğü, İstanbul: Litaratür Ambrosse, G., Harris, P. (2012) Tipografinin temelleri, İstanbul: Litaretür Ambross, G. (2010) Görsel grafik tasarım sözlüğü, İstanbul: Litaretür Amstrong, H. (20?) Grafik tasarım kuramı, İstanbul: Espas sanat Altınkaynak, M. (2011) Modern sanatta kaligrafik yansımalar. Yüksek lisans tezi, Erzurum, Atatürk Üniversitesi. Becer, E. (2009) İletişim ve grafik tasarım, Ankara: Dost Becer, E. (2010) Modern ve yeni tipografi, Ankara: Dost Bringhurst, R. (1999) The elements of typographic style, Washinton: Point Freches, J. (?), Toulouse – Lautrec Scenes Of The Night, New York: Abrams İdacıtürk, E. (2011) Uluslararası tipografik tasarım üslubunun günümüz İsviçre tasarımına etkileri. Yüksek lisans tezi, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi: Jean, G. (2001) Yazı isanlığın belleği, İstanbul: Yapıkredi Keleşoğlu, B. (2008) Grafik tasarımda tipografinin sesi, sesin tipografisi. Yüksek lisans tezi, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Köksal, K. (2014) Türkiye’deki kültürel afişlerin tipografik açıdan incelenmesi. Yüksek lisans tezi, İstanbul, Arel üniversitesi Lupton, E. (2015) How posters work, New York: Cooper Hewitt Meggs, P. (2012) Meggs history of graphic design, Hobaken: J. Willey Önder, H. (2015) Modern algıda kaligrafi, Yüksek lisans tezi, Erzurum, Atatürk Üniversitesi Raye, R., Strassburger, M. (2008), Modern dog, San Francisco: Chronicle Books LLC Sarıkavak, N. (2004) Çağdaş tipografinin temelleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık Selamet, S. (1995) Grafik tasarım ögesi olarak tipografi. Yüksek lisans tezi, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Twemlow, A. (2011) Grafik tasarım ne içindir, İstanbul: Yem Heller, S. (1998) Graphic style from victoria to post modern, London: Thomas and hutson Harris, D. (1995) The art of calligraphy, Britain: Darling kindarsley Uçar, T. (2004) Görsel iletişim ve grafik tasarım, İstanbul: İnkılap Ünalan, H. (2001) Modernizmi hazırlayan sanat hareketlerinin afiş tasarımına etkileri. Yüksek lisans tezi, Eskişehir, Anadolu üniversitesi Görsel Kaynakçası Şekil 1: http://www.g-alleryrooms.com/uploadedfiles/ihaphulusi2.jpg Erişim: 3 Nisan 2017 Şekil 2: http://www.sarpsozdinler.com/ Erişim: 3 Nisan 2017 Şekil 3: Freches, J. (?), Toulouse – Lautrec Scenes Of The Night, New York: Abrams s.57 Şekil 4: https://xaviermula.com/2015/06/19/dance-festival-poster/ Erişim: 11 Nisan 2017 Şekil 5: http://library.rit.edu/cary/sites/library.rit.edu.cary/files/cc2011512_marinetti_3550.jpg Erişim: 4 Nisan 2017Şekil 6: https://www.behance.net/gallery/2684869/GUIMARES-JAZZ-2011-POSTERS Erişim: 4 Nisan 2017 Şekil 7: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/72/96/ef/7296ef00e7231c880f7237bc60421ea6.jpg Erişim 5 Nisan 2017 Şekil 8: Raye, R., Strassburger, M. (2008), Modern dog, San Francisco: Chronicle Books LLC 85 s. Şekil 9: https://salwahjoonus.files.wordpress.com/2012/10/robert-massin-word-21.jpg Erişim tarihi: 8 Nisan 2017 Şekil 10-11: http://www.ermanyilmaz.com/ Erişim tarihi: 5 Nisan 2017 Şekil 12: Heller, S. (1998) Graphic style from victoria to post modern, London: Thomas and hutson 32s. Şekil 13: https://www.behance.net/gallery/28975559/Ame-7 Erişim tarihi: 18 Nisan 2017

Dersin İçeriği

Dijital ortamda tipografinin kullanımını araştırılır ve örnek uygulamalar yapılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 8 4 32
19 Beyin Fırtınası 4 4 16
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 3 39
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Günümüz tipografisi hakkında genel değerlendirme.
2 2 Dijtal ortam ve kullanım olanakları
3 Tipografinin dijital ortamda kullanılmasına dair uygulama için ön bilginin oluşturulması
4 Briefin oluşturulması üzerine tartışma
5 İlk eskizler
6 Eskizlerin değerlendirilmesi
7 Ara sınav
8 Dijtal ortamda uygulama 1
9 Dijtal ortamda uygulama 2
10 uygulamanın değerlendirilmesi
11 uygulamanın değerlendirilmesi
12 teknik değerlendirme
13 Sergi Hazırlama ve sunum
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1524480 Tipografik tasarım bilinci gelişir.
2 1524481 Dijital tipografinin anatomisi hakkında bilgi sahibi olur.
3 1524482 Deneysel tipografi uygulamaları yapar
4 1524483 Dijital tipografi hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur.
5 1524484 Tipografi alanında yeni mecraları öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75816 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 75817 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 75818 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 75820 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 75819 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 5 4
2 5 4 5 5 5
3 4 5 4 5 4
4 5 4 5 4 3
5 3 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek