Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES719 Estetik 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Resim-İş öğretmenliği yüksek lisans öğrencilerini estetik konusunda bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ata Yakup Kaptan, Yrd.Doç.Dr. Benan ÇOKOKUMUŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Norbert Lynton, Modern Sanatın Öyküsü, İstanbul, 1985. Morris Geiger, “Estetik Anlayış” İsmail TUNALI, “Felsefenin Işığında Modern Resim”, Berna MORAN, “Estetik” İsmail Tunalı, Grek Estetiği Georg Lukacs, Estetik-I, II, III Mehmet H.Doğan, Estetik M.Kağan, Estetik ve Sanat Dersleri Marc Jimenez, Estetik Nedir? Suut Kemal Yetkin, Estetik ve Doktrinler Avşar Timuçin, Estetik Dabney Townsend, Estetiğe Giriş Bedrettin Cömert, Croce’nin Estetiği Onur Bilge Kula, Kant Estetiği ve Yazım Kuramı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kavram olarak sanatın saptanması; sanatçı, alıcı, sanat eseri, bir nesneyi sanat eseri kılan sanat alanının dışından ve içinden yollarla birlikte, güzel kavramı ve güzelin sistematik olarak ilk incelendiği Antik Yunan’dan Modernizm’e kadar olan süreç ele alınır.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 0 0
2 Final Sınavı 1 0 0
3 Bütünleme Sınavı 1 0 0
5 Derse Katılım 28 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75816 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 75817 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 75818 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 75820 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 75819 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.