Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES721 Canlandırma Teknikleri I 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Canlandırma teknikleri üzerine genel bilgiler tarihçesi ve uygulama

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Halil Türker

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Roger Noake, Animation, Mocdonald ve Co Ltd. Yayınları, Londra, 1988 Anima Mundi, Animation Now, Taschen GmbH, Köln, 2004 M.Naci Dedeal, Temel Özellikleriyle Çizgi Canlandırma, İstanbul, 1999. C. Salomon-Ron Stark, The Complete Kodak Animation Book, USA, 1983 The Leonardo Collection, Cartoons and Humorous Drawings, Vincianna yayınları, Italya The Leonardo Collection, The Basic of Comics Vol: I, Vincianna yayınları, Italya The Leonardo Collection The Basic of Comics Vol:II, Vincianna yayınları, Italya

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Canlandırma’nın tanımı, tarihçesi; Canlandırma teknikleri üzerine genel bilgiler, uygulama teknikleri; klasik canlandırma teknikleri, çizgi film, karton, kukla canlandirma, bilgisayar destekli canlandırma teknikleri üzerine genel bilgiler, Farklı tekniklerde yapılan çalışma örneklerinin incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Canlandırma nedir, Tarihçesi, örnekler, teknikler arasındaki ortak yönler ve farklılıklar
2 Canlandırma örnekleri, ilkeleri, kamera açıları, uç hareketler, ara hareketler
3 Öykü nasıl geliştirilir, karakterlerin belirlenme ilkeleri, senaryo oluşturma
4 Sahnelerin belirlenmesi, zamanlama, hız, hareket esnekliği ve uyumu
5 Resimli öykü örneklerinin incelenmesi; sahneleri, kamera açıları, karakter ve mekan belirlemeleri
6 Resimli öykü oluşturma ilkeleri, sahneler, kamera açıları
7 Canlandırma teknikleri; Cel-hücre canlandırması, diğer teknikler
8 Canlandırma teknikleri; Stop Motion - Kukla canlandırması, 3 Boyutlu can-landırma
9 Canlandırma teknikleri; Stop Motion - Kukla canlandırması, 3 Boyutlu can-landırma
10 Ara sınav
11 Denge, esneklik, abartı, deforme, zamanlama, hız
12 Sahne ve bölümlerin uç ve ara hareketlerinin temel bilgisi ve uygulaması
13 Bir sahnedeki uç ve ara hareketlerinin temel bilgisi ve uygulaması
14 Bir sahnedeki uç ve ara hareketlerinin temel bilgisi ve uygulaması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125889 1214233 Canlandırma sanatını tarihsel ve çağdaş süreçte, eğitim-öğretime katkısını tanımlayabilir
125890 1217158 Canlandırma tekniklerini, uygulama aşamalarını bilir
125891 1199300 Canlandırma ilkelerini, senaryo, sahne, uç ve ara hare-ketleri bilir
125892 1200101 Kısa bir öyküyü senaryodan başlayarak seçtiği canlan-dırma tekniğiyle sonuçlandırabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68084 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 68085 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 68086 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 68088 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 68087 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.