Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES703 Görsel Algı ve Yaratıcılık 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Görsel yetiye sahip olmadan, yaratıcı düşünme ve eyleme hiçbir alanda ulaşılamaz. Gözleme, görüp-bilme, özümseme, görsel düşünme, uygulamalı deneyimlerle yaratıcı kişiliği örgütleme, Estetik nesne’yi oluşturan öğe ve ilkeleri kavrama, anlama ve yapmayla sağlanır Bu ilkesinden hareketle; öğrencinin görsel yolla kendini tanıması ve ifade etmesi yollarını keşfetmesi, görsel algı sürecindeki ve algısal bilginin görünür hale getirilmesindeki yaratıcılığının disipline edilmesi ve yetkinleştirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Benan Çokokumuş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Genç, Adem, 1944-. Görsel Algılama : Sanatta Yaratıcı Süreç / Adem Genç, Ahmet Sipahioğlu. – İzmir : Sergi Yayınevi, [1990]. Berger, John . Görme Biçimleri, Çev: Yurdanur Salman, Margaret Quigley. – 6. bs. – İstanbul : Metis Yayınları, 1995. Gombrich, E. H. (Ernst Hans). Sanat ve yanılsama : resim yoluyla betimlemenin psikolojisi / E.H. Gombrich ; çeviren Ahmet Cemal. – İstanbul : Remzi Kitabevi, 1992 Wöllflin, Heinrich,. Sanat Tarihinin Temel Kavramları,Çev: Hayrullah Örs, İstanbul: Remzi Kitabevi , 1985 Optical Illusion http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_illusion http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_illusion#Gallery http://www.michaelbach.de/ot/ http://www.psy.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/cataloge.html Geometry in Art http://www.geom.uiuc.edu/~demo5337/Group4/ Gestalt http://en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psychology Kinetic Depth Effects http://www.lifesci.sussex.ac.uk/home/George_Mather/Motion/KDE.HTML

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Düşüncenin, bilginin gölgesi sayılan algısal bilmenin, yetkinleştirilmesi. Öğrencinin yaratıcı ve yapıcı, görsel estetik iletişimi içerisinde gerçekleştirmesinin nasıl sağlayacağı ile ilgili bilgilendirilir

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230265 Algılamada bireysel değişiklikler’in öneminin farkına varabilir
2 1230266 Görsel Algı’nın teknolojinin gelişimi ile değişimini anlayabilir
3 1230267 Görselliğin, Sanat Tasarım ve medyada ne denli etkili olduğunun değerlendirebilir
4 1230268 Görsel,görsellik ,algı, algılama ve yaratma süreci nin oluşumu geliştirilebilir
5 1230269 Görsel Algılama konusunda donanımlı bilgi sahibi olabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68084 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 68085 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 68086 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 68088 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 68087 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.