Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES704 Çağdaş Sanat ve Yorumu 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Sanat, sanatçının ya da sanat eserinin anlattıklarını dile getirme girişiminde bulunur. Yorum yapmak, bir sanat eserinin anlamını ortaya koyan akılcı bir yapı önermektir. Yorumlar ve eleştirel analizler sanatı açıklamaya yardımcı olur. Ayrıca izleyicilere ne düşüneceklerini değil, eseri daha iyi görmelerini ve ona karşılık vermelerini sağlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Çağatay İnam Karahan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mehmet Yılmaz, Sanatın Felsefesi, 2004, Ütopya Yayıncılık Anne Sauvagnargues, Deleuze ve Sanat, 2010, De ki Yayınları Oğuz Adanır, Jean Baudrillard, 2010, Say Yayınları Cynthia Freeland, Sanat Kuramı, 2001, Dost Yayınları Peter Bürger, Avangard Kuramı, 2004, İletişim Yayınları Brian O’Doherty, Beyaz Küpün İçinde, 2010, Sel Yayınları Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu, 1997, Ayrıntı Yayınları Odd Nerdrum, Kitsch Üzerine, 2010, Boyut Yayınları Semra Germaner, 1960 Sonrası Sanat, 1997, Kabalcı Yayınları Anne Cuquelin, Çağdaş Sanat, 1992, Dost Yayınları Nancy Atakan, Arayışlar, 1997, YKY Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çağdaş sanatın tarihsel gelişimi, eserlerinin yorumlanması, yöntemleri ve karşılaştırılması üzerine temellenir. Çağdaş sanat; Pop Sanattan Minimalizme, Performans sanatından Video sanatına kadar Modernist Dönemin sona ermesinden günümüze süregelen akım, hareket ve türleri ele alır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
11 Soru-Yanıt 5 3 15
12 Takım/Grup Çalışması 5 3 15
19 Beyin Fırtınası 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Modern sanat nedir, akımlar
2 Bilim ve Teknolojinin sanata yansıması
3 Çağdaş sanatın kaynakları
4 Dadaizm
5 Pop Art ve Yeni Gerçekçilik
6 Çağdaş Sanatta ifade biçimleri ve izleyicinin rolü
7 Çağdaş sanat ve postmodernizm
8 Ülkemizde çağdaş sanat
9 Minimal Sanat
10 Kavramsal Sanat
11 Yeryüzü Sanatı, Yoksul Sanat
12 Oluşumlar
13 Gösteri Sanatı
14 Video Sanatı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
75880 1178509 Sanatsal projelerin yaratımı, sunulması, dolaşımı ve satışını içeren bir yelpazede yer alabilecek birikimi organize eder
75881 1181218 Kültürel üretim ihtiyacını arttıracak kültürel ve sanatsal etkinlikler organize eder
75882 1178113 Kültürel ve sanatsal birikimi yaratıcılık ve tasarım temelli alanlara ( Sahne, vitrin vs. tasarımı gibi) uyarlar
75884 1169261 Sanatsal problematikleri değerlendirmek, artistik bir tavır geliştirir
75886 1175346 Analitik düşünebilen, tez, anti tez ve bunun sonucunda sentez yapabilen, kendi kültürünü referans alabilecek özgüven ve yaşadığı çağın olgularını kavramak ve bunlara uygulama düzeyinde değer biçer
127346 1195515 Aynı entelektüel birikimle, global dünya içerisinde, kendi kültürel referansı ile kendi sanatsal sorunsalının, artistik değerlendirebilir ve oluşturur
127347 1180094 Sanatsal bir olguyu, tarihi, sosyolojik, estetik, psikolojik, felsefi ve politik boyutuyla değerlendirebilecek bir entelektüel birikim yaratır
127348 1184834 Gerçekleştirilen sanat projesinin, geçmişten günümüze bir perspektif içerisinde ki orijinalitesini saptar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68084 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 68085 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 68086 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 68088 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 68087 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.