Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES706 Resim Atölye Öğretim Yöntemleri (İfade) 927003 1 2 8

Dersin Amacı

The aim of this course is to acquaint ph.D students with The Education Methods of Painting Workshop

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali Boğa- Prof.Dr. Metin Eker- Doç. Dr. Halil Türker- Doç. Dr. Çağatay Karahan-Yar.Doç. Zehra Sengir-Yar.Doç. Benan Çokokumuş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

E.H.Gombrich, “Sanatın Öyküsü” , Michel Ragon, “Modern Sanat” , Norbert Lynton, Modern Sanatın Öyküsü

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

In painting workshop applications, as well as theoretical studies on abstract, figurative expressions, “expression" in painting within the scope of the project is handled.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 0 0
2 Final Sınavı 1 0 0
5 Derse Katılım 1 0 0
6 Uygulama/Pratik 56 0 0
22 Proje Hazırlama 30 0 0
49 Performans 56 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68084 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 68085 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 68086 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 68088 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 68087 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.