Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES714 Özgün Baskı (Serigrafi) Atölye Öğretim Yöntemleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Doktora öğrencilerini Özgün Baskı Eğitim Yöntemleri konusunda bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

-

Ön Koşul Dersleri

VAR

Önerilen Diğer Hususlar

Lisans düzeyinde plastik sanatlar eğitimi almış olmak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Gravür El Kitabı Yaz. Felix Brunner 2001 Karşı Sanat Çalışmaları 2. Gravür. Yaz Doç.Güler Akalın. Kale Yayın. 2000. 3. Kazı Resim Yaz. Prof.Gündüz Gölünü DGSA Yayınları 1979 4. Serigrafi. Prof.Hasan Pekmezci.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

19.yy’da bulunan ipeğin gözeneklerinden boya geçirme esasına dayanan bu teknikle oluşturulan kalıp hazırlanır. Çağdaş sanat anlayışına uygun tek ve çok renkli çalışmalar yapılır.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 0 0
2 Final Sınavı 1 0 0
3 Bütünleme Sınavı 1 0 0
5 Derse Katılım 56 0 0
6 Uygulama/Pratik 30 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75816 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 75817 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 75818 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 75820 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 75819 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.