Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES720 Çağdaş Türk Resmi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Cumhuriyet dönemi Türk sanatını ve dönemin sanatçılarını öğretmeyi, çağdaşı kültürlerle etkileşimleri değerlendirmeyi amaçlar

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Çağatay Karahan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nurullah BERK- Adnan TURANI, “Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi”, C.II., İst. 1981 Kaya ÖZSEZGİN “Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Ank. 1982. Kıymet GİRAY, Türkiye İş Bankası Resim Koleksiyonu, Ank. 1997

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Cumhuriyet dönemi resim, heykel ve mimarisi Başkent ve taşra üslupları Dönemin sanatçıları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 0 0
2 Final Sınavı 1 0 0
3 Bütünleme Sınavı 1 0 0
5 Derse Katılım 28 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kaynaklar ve araştırmalar
2 Cumhuriyet dönemi mimarisi
3 Başkent ve taşra üslupları
4 Dönemin mimarları
5 Cumhuriyet Dönemi resim sanatı
6 Atölyeler ve Gruplar
7 Sergiler ve Sanat Ortamı
8 Dönemin Ressamları
9 Cumhuriyet dönemi heykeli
10 Ara sınav
11 İstanbul ve Anadolu Örnekleri
12 Dönemin heykeltraşları
13 Çağdaş Türk sanatının sorunları
14 Çağdaş kültürlerle etkileşim ve yansımaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
127198 1219018 Cumhuriyet dönemi sanatının kaynaklarını tanır
127199 1219208 Cumhuriyet dönemi mimarisinin sorunlarını tartışır
127200 1219694 Cumhuriyet dönemi resim sanatını çağdaşlarıyla karşılaştırır
127201 1220095 Cumhuriyet dönemi heykel sanatının gelişimini kavrar
127202 1221290 Yabancı -yerli mimar sorununu irdeler
127551 1226073 Çağdaş kültürlerle etkileşimi yorumlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68084 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 68085 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 68086 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 68088 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 68087 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.