Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES724 Deneysel Tipografi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Teknolojik gelişmeler ışığında yeni mecralarda tipografinin kullanımını araştırmak ve bilinen kuralların yanında deneysel çalışmalar yaptırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ata Yakup KAPTAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Typo, Friedrich Friedl, Nicolaus Ott, Bernard Stein, Könemann

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dijital ortamda tipografinin kullanımını araştırılır ve örnek uygulamalar yapılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Günümüz tipografisi hakkında genel değerlendirme.
2 Dijtal ortam ve kullanım olanakları
3 Tipografinin dijital ortamda kullanılmasına dair uygulama için ön bilginin oluşturulması
4 Briefin oluşturulması üzerine tartışma
5 İlk eskizler
6 Eskizlerin değerlendirilmesi
7 Vize
8 Eskizlerin değerlendirilmesi
9 Konu ile ilgili örnek uygulamaların incelenmesi
10 Dijtal ortamda uygulama 1
11 Dijtal ortamda uygulama 2
12 Uygulamanın değerlendirilmesi
13 Uygulamanın değerlendirilmesi
14 Teknik değerlendirme
15 final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1455073 Tipografik tasarım bilinci gelişir.
2 1455074 Dijital tipografinin anatomisi hakkında bilgi sahibi olur.
3 1455075 Deneysel tipografi uygulamaları yapar
4 1455076 Dijital tipografi hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur.
5 1455077 Tipografi alanında yeni mecraları öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75816 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 75817 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 75818 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 75820 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 75819 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4
2 5 3 3
3 4 5 3
4 4 4 4
5 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek