Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES726 Yaşayan Mitoloji ve İkonografi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Mitoloji ve efsanaler insanlık tarihinin karanlık dönemlerine denk düşmektedir. Bu derste amaçlanan geçmişten günümüze kadar canlılığını yitirmeden resim sanatının nesnesi olmayı sürdüren mitlerin ve sembollerin anlamlarının kavranmasını ve popular kültürde yaygın kulanımı olan mitlerin oirijini ve anlamları üzerinde tartışmayı sağlamaktır. Farklı kültürlerin ortak mitlerinin farkına varmak ve niye hala mitleri okuyoruz gibi bazı soruların cevaplarını düşündürerek aramaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sevgi Koyuncu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. The Rise of Modern Mythology 1680-1860: A Critical History with Documents, Burton Feldman, Robert D. Richardson "FROM 1700 TO 1750-USING THESE DATES ONLY AS A CONVENIENT, Indiana University Pres, 1972 2. Using Visual Arts in Teaching Mythology by Ann Thomas Wilkins The Classical World, , Published by: Classical Association of the Atlantic States, 2005 3. Mitolojiler Sözlüğü, I.II Cilt, Yves Bonnetoy, Dost Yayınları, 2004 4. Too Beatiful to Picture: Zeuxis, Myth, and Mimesis, Elizabeth C. Mansfield, University Press, 2007 5. Antik Yunan Uygarlığı, 3 cilt, Andre Bonard Evrensel Basın, 2004. 6. Anadolu Uygarlıkları 6 cilt, Görsel Yayın. 7. Mitoloji ve İkonografi, Bedrettin Cömert, De Ki basım yayım, 2008. 8.100 Soruda Mitologya, Behçet Necatigil, Koç Yayınları, 2002

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mit konusu gereği başlangıcından günümüze sanatın ilgi alanındaki konulardan birisi olmuştur. Mitolojik sembol ve anlatılar kimi zaman olduğu gibi, kimi zaman ise modernleşerek sanat içinde yerini korumuştur. Yaşayan ve çağını doldurmuş mitlerin görsel sanatlarda kullanılış biçimini eser üzerinden tartışmayı amaçlamaktadır.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 0 0
2 Final Sınavı 1 0 0
3 Bütünleme Sınavı 1 0 0
5 Derse Katılım 42 0 0
10 Tartışma 25 0 0
11 Soru-Yanıt 20 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68084 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 68085 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 68086 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 68088 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 68087 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.