Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES728 Sanat Eseri İnceleme ve Öğretimi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Sanat eserini analiz etme ve değerlendirebilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yar. Doç. Dr. Zehra Sengir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

FISCHER, Ernst; Sanatın Gerekliliği, 1995 GOMBRICH, E.H.; Sanatın Öyküsü, 1986 HOLLINGSWORTH, Mary; Dünya Sanat Tarihi, 2009 READ, Herbert; Art and Society

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Estetik obje analizi. Üreten ve izleyen açısından estetik kaygı. Çağdaş eserler üzerine öğrenci eleştirileri. Eleştiri üzerine yapılan uygulamalı projelerin değerlendirilmesi .

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 0 0
2 Final Sınavı 1 0 0
3 Bütünleme Sınavı 1 0 0
5 Derse Katılım 42 0 0
11 Soru-Yanıt 25 0 0
15 Gösterme 35 0 0
19 Beyin Fırtınası 35 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat Yapıtları İncelemelerinin Önemi Sözlü Anlatım x
2 Sanatın anlamı ve Gayesi Sözlü Anlatım x
3 Sanat Eleman ve İlkeleri 1 Sözlü Anlatım x
4 Sanat Eleman ve İlkeleri 2 Sözlü Anlatım x
5 Sanat Eleman ve İlkeleri 3 Sözlü Anlatım x
6 Soyut Tasarımların Analizi Sözlü Anlatım x
7 Eleştiri, Sanat Eserleri Eleştirisi Sözlü Anlatım x
8 Ara Sınav Ara Sınav x
9 Örnek eser analizleri Uygulama x
10 Örnek eser analizleri Uygulama x
11 Örnek eser analizleri Uygulama x
12 Örnek eser analizleri Uygulama x
13 Örnek eser analizleri Uygulama x
14 Örnek eser analizleri Uygulama x
15 Örnek eser analizleri Uygulama x
16 Final Final x

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125831 1192010 Sanat yapıtlarını açıklamak
125832 1192135 sanat yapıtlarını incelemek
125833 1196983 sanatçıları tanımak
125834 1180970 sanat eserlerini korumak
125835 1188152 sanat yapıtlarını eleştirmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68084 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 68085 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 68086 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 68088 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 68087 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.