Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES736 Resim Sanatında Dizisellik 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu sanatın nasıl gerçekleştiği sorusu?Modern sanat 20.yüzyılın başlarında yapılan radikal değişimler, modern resim için tamamen yeni yaklaşımların kapısını açtı. Avusturyalı besteci Arnold Schoenberg'in icat ettiği on iki ton besteleme tekniği, 20. yüzyıldaki bu yeni yaklaşımların en etkilisi oldu.Teknoloji çağında Sanatcılara eserlerinde renkleri organize etmenin yeni yollarını sunan bu sistemde, geleneksel tonal yapı terk edilerek resimde matematiksel kurgunun zeminini hazırlamıştır.Özellikle İsviçreli grafiker ve sanatcı Richard Paul lohse’nin 1940 sonlarında İtalyan Mimar Padovanın “Golden Number” sistemini uygulayan “Concrete Art (Beton Sanatı)” benimsemesinden kısa bir süre sonra. Sanatcının eserlerinde uygulamış olduğu “dizisellik” kavramıyla 20.yüzyılda sistematik-yapıcı sanatın kurucularından birisi olmuştur. Modern sanat içerisinde yaşanan bu ara sürecin çok iyi bir şekilde özümsenmesi gerekmektedir The radical that have been made for modern art in the beginning of the 20th century,completely opened up the doors of the new approaches for modern art. The twelwe tone compositional technique which has been invented by the Australian compositor A.Schoenberg has been the most influential of the new approaches of the 20th century.Art in the age of technology. In this system which presents the new ways of organizing the tones to composition in their arts, the traditional tonal structure,has been abandoned and art has become a subject matter which is studied mathematically. Richard Paul Lohse was a Swiss printmaker and painter who experimented with several styles and subjects before adopting Concrete art in the 1940’s. He then began producing paintings that were mathematically produced patterns, Rihard Paul Lohse is one of the founders of systematich –constructive art in twentieth century.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Benan Çokokumuş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AKAN, Nesrin. (2012) Platon’da Müzik, Müzik Bilimleri Dizisi 12, İstanbul: Bağlam Yayınları. FIRTH, C. Ian. (2012) ‘‘Music and Colour: a new approach to the relationship’’, http://www.musicandcolour.net/ (Erişim Tarihi: 13.12.2012) GÖĞÜŞ, Gülay. (2009) Müzik Öğretimi ve Yöntemleri, Bursa. JAMESON, D.D. (1844) ‘‘Colour - Music’’, Smith, Elder and Co., 65, Cornhill, London. JEWANSKI, Jörg. ‘‘Colour and Music’’, http://www.musictheory21.com/jaesung/syllabus/graduate/rameau-studies/2002-1/documents/color-and-music.pdf (Erişim Tarihi: 13.12.2012) OVERLY Mike, ‘‘Do Re Mi, 1 2 3’’, http://www.homeeddirectory.com/blog/do-re-mi-1- 2-3 (Erişim Tarihi: 13.12.2012) SAY, Ahmet. (1992) Müzik Ansiklopedisi, 3. Cilt, Ankara: Başkent Yayınevi. SAY, Ahmet. (2003) Müzik Tarihi, 5. Baskı, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları. UÇAN,Ali; YILDIZ, Gökay; BAYRAKTAR, Ertuğrul. (1999) İlköğretimde Müzik Öğretimi, Burdur: MEB Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Modern sanatın asıl ilgi odağı olan resim ve müzik arasındaki etkileşim. Resim, sanatçının beğenisine göre şekil, boyut ve renk çeşitlidir. Resim ve müzik arasındaki etkileşimin tarihsel gelişimi, sanat tarihi içinde incelenir. Modern süreci oluşturan sanatçıların etkilendikleri ve üretken oldukları kaynakların araştırılıp incelenmesi. “Dizisellik” kavramını resimlerinde uygulayan sanatçıların yapıtlarında kullandıkları teknik ve yöntemin nasıl uygulanmaya çalışıldığının araştırılması .

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
15 Gösterme 14 1 14
21 Rapor Sunma 1 1 1
22 Proje Hazırlama 2 2 4
23 Proje Sunma 1 1 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
48 Sözlü Sınav 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Diziselliğin Resim Sanatına girişi. Müziğin etkisinin tartışılması
2 Resimlerinde Diziselliği kullanan sanatçı “Richard Paul Lohse”nin sanatının incelenmesi
3 Sanatçının resimlerinin üzerinde büyük bir etkisi olan ünlü besteci “Bach”
4 Richard Paul Lohse’nin sanatına etkisi olan sanat akımları
5 Allianz Grubu ve sanatçılarının sanat anlayışları
6 “Concrete Art” ve manifestoları
7 Allianz Grubu ve sanatçılarının sanat anlayışları
8 “Concrete Art” ve manifestoları
9 Concrete Art maifestosunun sahibi Theo Van Doesburg’un sanata bakışı
10 Ara sınav
11 Optik sanat ve bu anlayış içerisinde yer alan sanatçı Victor Vasarely
12 İtalyan mimar Padova’nın “Golden Number” rakam sisteminin yapıtlar üzerinde incelenişi
13 Altın Oran ve Uygulanış biçimi,Yapıtlarında Altın oranı uygulayan sanatçılar
14 Yıl sonu final sınavı yazılı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1421366 Modern sanat ve sanatçının yapıt oluşumunda etkilendikleri ve üretken oldukları kaynakları kavramak
2 1421737 Resim ve Müzik ilişkisi içerisinde sanatçının renk kullanım ve tekniğinin kavratılması
3 1418491 Modern sanatçının, renk kullanımının tasarımı açısından anlam ve önemini kavratabilmak
4 1425620 Müze ve galerileri gezerken öğrenmiş oldukları bilgiler doğrultusunda yorum ve eleştiri yapabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75816 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 75817 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 75818 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 75820 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 75819 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.