Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES737 1940 Sonrası Modern Resim 927003 1 2 8

Dersin Amacı

1940 sonrası Modern Resmin tarihsel, kültürel ve sanatsal değerleri, teknik dökümanlarla birlikte dikkatle incelenmesidir.Günümüz sanat teorileri ve yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olup geleceğe dair yeni düşüncelerin, öğrencilere resimden baskıya pek çok farklı teknik ile bilgilendirilir. 1940 Sonrası Modern Resmin tarihsel, kültürel ve sanatsal değerleri, sanatcı, yapıt, eleştirmen bağlamında dikkatle incelenmesidir. Günümüz sanat teorileri ve yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olup geleceğe dair yeni düşünceler, öneriler üretmek için Modern sanatın günümüze kadar gelen gelişim sürecinin çok iyi bir şekilde anlaşılması ve özümsenmesi gerekmektedir. After 1940 Modern Art to be examined carefully also famous for their historical, cultural and technique documentary aspect along with their Artistic value.After 1940 Modern Art, The students were knowledged many different techniques from paint to printmakeAfter 1940 picture of modern historical, cultural and artistic values, it is carefully examined with the technical documentation. Contemporary art theories and approaches about knowledge is the new thinking about the future, informed by many different techniques to students from picture to print. 1940 Post-Modern Painting historical, cultural and artistic values, artist, work, is carefully examined in the context of the critics. The knowledge of contemporary art theory and approaches for new thinking about the future, the process of development of modern art until today to produce recommendations are by far the best way to understand and assimilate.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Benan Çokokumuş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Artun,Ali, Sanat Müzeleri I, Müze ve Modernlik, İletişim Yayınları, Artun,Ali, Sanat Müzeleri II, Müze ve Modernlik, İletişim Yayınları, Cohen-Solal,Annıe,“Modernizm Tohumlarını Atarken”, Çev.Mehmet H.Doğan Sanat Dünyamız Yapı, Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul: sayı: 99 s;71-81 Köksal, Ayşe H. “Sanatın ve müzenin modernlikle başlayan ömrü doluyormu?” Sanat Dünyamız Yapı, Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul: sayı: 101 s; 224-225-226-227 Klee,Paul, Modern Sanat Üzerine,Altıkırkbeş Yayınları,Kadıköy,2002 Klee,Paul,Çağdaş Sanat Kuramı, Çev. Mehmet Dündar, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara Baudelaire,Charles, Modern Hayatın Ressamı, Çev.Ali Berktay, sanat hayat Dizisi, 2003 İletişim yayınları Burger, Peter, Avangard Kuramı, Çev.Erol Özbek, Sanat Hayat Dizisi, 2003 İletişim Yayınları

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

19.yy sonları ve 20.yy modern sanat anlayışına genel bir bakış, modern sanat kavramı, modern sanat yaklaşımları ve sistemlerin incelenmesi.Sanat Eleştirmenlerinin sanatçılar üzerinde etkisi. Modern sanat müzeleri

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders Kitap ve Kaynak tanıtımı
2 Happening sanat hareketi önemli sanatçıları ve etkinlikleri ile ilgili görsel sunum Happening sanat hareketinin önemli sanatçıları ve etkinlikleri ile ilgili görsel sunum
3 Foto gerçekçilik akımı ile ilgili sanatçılarından örnekler verilerek slayt sunumu Op-Art sanat akımı temsilcileri gösterilir. Slayt sunumu
4 Kinetik sanat akımının önemli sanatçılarının eserleri.
5 Minimal sanat akımı; endüstri ürünlerini kullanarak sanat eserinde biçimin ve rengin en yalın hâline ulaşma çabasındadır.
6 Kavram, kavramsallık ve sanata yansımaları, Kavramsal sanat ve sanatçıları
7 Body art sanat hareketinde sanatçıların tuval yerine kendi vücutlarını kullanmaları.Body art sanat hareketinin öncü sanatçıları
8 Ara Vize Yazılı Sınavı
9 Fluxus sanat hareketinin Dada hareketi ile benzerlikleri. Fluxus hareketinin felsefesi.
10 Performans sanatının içinde yer alan diğer sanat hareketleri.
11 Performans sanat hareketinin diğer gösteri sanatlarının farklı yönleri
12 Arazi sanatının felsefesi
13 Final yazılı sınav
14 Dosya sunumu
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1217494 Modern ve Modernizm kavramlarını anlaşılır bir şekilde değerlendirmesini yapabilir
2 1217498 20.yüzyılda gelişen ve döneminin tarihleri içerisinde sıkışıp kalmış olan ara akımların varlığını yeniden inceleyip değerlendirebilir.
3 1217506 Modern sanat’ın bugünkü durumunu karşılaştırmalı olarak değerlendirip incelemesini yapabilir.
4 1217511 Gelişen yeni akımların ışığında, geleceğin sanatı hakkında değerlendirme yapabilir
5 1217527 Modern sanat hakkında makale ve rapor yazma, sunuş yapma yetkisini kazanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68084 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 68085 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 68086 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 68088 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 68087 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.