Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES742 Görselleştirme-Modelleme Teknikleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Öğrencinin farklı alanlarda kullanılan çizim teknik ve metodlarını tanıması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. İbrahim Halil TÜRKER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sarah Simblet, Anatomy for the Artist, Dorling Kindersley Book, GBR 2001. Kendra Schank Smith, Architects’ Sketches, USA 2008. Bob Martens-Andre Brown, Computer Aided Architectural Design, Springer, Vienna 2005. Max K. Agoston, Computer Graphics and Geometric Modeling, Springer, USA 2004. Les Pardew, Figure Drawing with Virtual Models, Thomson Course Technology, USA 2007. Gerald Farrin, Curves and Surfaces for CAGD, Morgan Kaufmann Publishers, USA 2002. Eric Olofsonn-Klara Sjölen, Design Sketching, Keeos Design Books, Sweden 2005. Reinhart Klette-Azriel Losenfeld, Digital Geometry, Morgan Kaufmann Publishers, USA 2004. Burne Hogarth, Dynamic Figure Drawing, DynamicMedia, USA 2002. Kurt Hanks-Larry Belliston, Rapid Viz, Thomson Course Technology, USA 2006. Tony Robbin, Shadows of Reality, Yale University Press, USA 2006. Herold Speed, The Practice and Science of Drawing, Project Gutenberg, London 1913.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders araştırma ve geliştirme evrelerini içeren taslak çizim süreçlerinden , ikna edici etkili proje sunumlarına kadar görselleştirmede kullanılan geleneksel çizim tekniklerini içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 30 30
23 Proje Sunma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
49 Performans 5 20 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Form elemanlarının tanıtılması
2 Görme alışkanlıklardan kurtulabilmek için modellemede referans kullanımı
3 Referanslar yardımıyla çizim pratikleri
4 Ekleme, Çıkarma, Arakesit Alma yoluyla çizimler
5 Genel Perspektif bilgisi
6 Modellemede perspektif bilgisinin kullanımı
7 Eğrilerin çiziminde perspektif kullanımı
8 Planlar ve ara kesitler
9 Araştırma amaçlı çizimler
10 ara sınav
11 Açıklayıcı çizimler
12 Serimlenmiş-açılmış çizimler
13 Saydamlaştırılmış çizimler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1226387 Gördüğü ve tasarladığı nesneyi manüel yöntemlerle modelleyebilir.
2 1226421 Etkin çizim tekniklerini ve yöntemlerini bilir.
3 1226759 Gördüğü ve tasarladığı nesneyi olduğundan daha etkili gösterecek sunum çizimleri gerçekleştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68084 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 68085 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 68086 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 68088 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 68087 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek