Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES744 Yapı Seramiği Uygulamaları II 927003 1 2 8

Dersin Amacı

This lesson’s aim is undertaking architectural environments by an artistic approach and gaining practice of application by ceramic material. Student learns glazing and montage techniques after all process. This lesson is a PhD level lesson.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yar. Doç. Dr. Feyza Özgündoğdu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Andrew Martin, The Essential Guide to Mold Making & Slip Casting (Lark Ceramics) Anthony Quinn, The Ceramics Design Course: Principals, Practices, Techniques. C. SPEIGHT, J. TOKI, “Hands in Clay, An Introduction To Ceramics”, USA,Mayfield Publishing Company, 1989 Edmund de Waal, 20th Century Ceramics (World of Art) Emmanuel Cooper, “Seramik ve Çömlekçilik” Remzi Kitabevi (Çev. Ömür Bakırer), 1978 Joy Bosworth, Ceramics with Mixed Media (Ceramics Handbooks). Joe Earle, Contemporary Clay: Japanese Ceramics for the New Century. Garth Clark, Ceramic millennium, critical writings on ceramic.history theory and art. O. Tekin Kırışoğlu, Sanatta Eğitim, Görmek, öğrenmek, yaratmak, Pegem Yayıncılık. Steven Mattison , The Complete Potter: The Complete Reference to Tools, Materials and Techniques for All Potters and Ceramicists. Sasha Wardell , Slipcasting (Ceramics Handbooks). Tony Birks, Complete Potters Companion. Seramik Türkiye Dergisi, Türk Seramik Federasyonu Yayını, İstanbul. Ceramics Art and Perception, Mayfield Publishing, Avustralya Ceramics Technical, Mayfield Publishing, Avustralya “Mustafa Tunçalp”, Kaleseramik Sanat Yayınları Serisi 5. “Alev Ebüzziya Siesbye”, Kaleseramik Sanat Yayınları Serisi 4. “Toprağın Erki, Hamiye Çolakoğlu”, Kaleseramik Sanat Yayınları Serisi 3. “Toprağın ve Güneşin Ozanı, Atilla Galatalı” Kaleseramik Sanat Yayınları Serisi 2. “Daha Çok Ateş, Beril Anılanmert” Kaleseramik Sanat Yayınları Serisi 1.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Undertaking architectural environments for ceramics applications, generating design, forming works, glazing and montage technics.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 0 0
2 Final Sınavı 1 0 0
3 Bütünleme Sınavı 1 0 0
5 Derse Katılım 42 0 0
6 Uygulama/Pratik 30 0 0
10 Tartışma 10 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68084 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 68085 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 68086 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 68088 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 68087 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.