Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES745 Seramik Atölye Öğretim Yöntemleri I 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu ders ile seramik çamurunu tanıyan ve biçimlendirme yöntemleri konusunda deneyim kazanmış, özgün tasarımlarını inşa edebilen öğrencilerin yeterliliklerini sergileyebilecekleri proje eserlerinin inşa uygulamalarının yapılması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yar.Doç.Dr. Feyza Özgündoğdu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Andrew Martin, The Essential Guide to Mold Making & Slip Casting (Lark Ceramics) Anthony Quinn, The Ceramics Design Course: Principals, Practices, Techniques C. SPEIGHT, J. TOKI, “Hands in Clay, An Introduction To Ceramics”, USA, Mayfield Publishing Company, 1989 "Emmanuel Cooper, “Seramik ve Çömlekçilik” Remzi Kitabevi (Çev. Ömür Bakırer), 1978 " Kırışoğlu, Sanatta Eğitim, Görmek, Öğrenmek, Yaratmak, Pegem Yayıncılık Ceramics Technical, Mayfield Publishing, Avustralya Seramik Türkiye Dergisi, Türk Seramik Federasyonu Yayını, İstanbul Seramik hammaddeleri ve yardımcı gereçler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Endüstriyel bir üretim biçimi, çağdaş bir sanat anlayışı ve öğretim materyali olan seramiğin kavramsal ve teknik yönleriyle ürün olarak ortaya koyulması. Projeye yönelik yaratıcı fikirlerin tartışılması, özgün tasarımların seçilmesi, maketlerin üretilmesi. Rölyef çalışmalarının ve konstrüksiyonların üretilmesi. Kurutma işleminin gerçekleştirilmesi ve bisküvi pişiriminin yapılması.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geçmiş yıllara ait ürünlerin ve portfolyo dosyalarının incelenmesi. Teknik ve estetik deneyimlerin tartışılması, güncel seramik sanat eserlerinin görseller üzerinden değerlendirilmesi.
2 Projeye yönelik, sergilenebilir özgün tasarımların önerileri için çizim ve maket uygulamaları.
3 Projeye yönelik, sergilenebilir özgün tasarımların önerileri için çizim ve maket uygulamaları.
4 Maketlerin değerlendirilmesi, estetik, işlevsel ve teknik problemlerin tartışılması. Çamur, alçı ve yardımcı ekipman ihtiyaçlarına karar verilmesi.
5 Model üretim çalışmaları
6 Kalıp alma çalışmaları
7 Kalıp alma çalışmaları
8 Döküm üretim çalışmaları
9 Döküm üretim çalışmaları
10 Ara sınav
11 Plastik inşa yöntemiyle ikinci uygulamanın gerçekleştirilmesi
12 Plastik inşa yöntemiyle ikinci uygulamanın gerçekleştirilmesi
13 Kurutma ve pişirim işlemlerinin yapılması
14 Genel değerlendirme ve dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1217345 f

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68084 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 68085 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 68086 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 68088 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 68087 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.