Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FÇM709 Membran Teknolojisi ve Uygulamaları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Maddelerin genellikle su ve hava gibi akışkanlardan ayrıştırılması ve saflaştırılması, ya da giderimi için membran ayırma yönteminin prensiplerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Bahtiyar ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Rousseau, R.W., Handbook of Separation Technology, John Wiley & Sons, New York 1987. 2) Winston, W.S. and Sirkar, K.K., Membrane Handbook, Van Nostrand Reinhold, New York 1992. 3) Noble, R.D. and Stern, S.A., Membrane Separation Technology Principles and Applications, Elsevier, Amsterdam 1995. 4) Watson, J.S., Separation Methods for Waste and Environmental Applications, Marcel Dekker, New York 1999. 5) Baker, R.W., membrane Technology and Applications, John Wiley & Sons, Sussex 2004. 6) Drioli, E., Criscuoli, A. and Curcio, E., Membrane Contactors: Fundamentals, Applications and Potentials, Elsevier, Amsterdam 2006. 7) Singh, R., Hybrid Membrane Systems for Water Purifications: Technology, System Design and Operations, Elsevier Science & Technology Books 2006. 8) Li, N.N., Fane, A.G., Winston Ho, W.S. and Matsuura, T., Advanced Membrane Technology and Applications, John Wiley & Sons, New Jersey 2008. 9) Böddeker, K.W., Liquid Separations with Membranes, Springer, New York 2008. 10) Oyama, S.T. and Stagg-Williams, S.M., Inorganic, Polymeric and Composite Membranes: Structure, Function and Other Correlations, Elsevier, Oxford 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders membranlar ve özellikleri, membranlarda madde transferi, membran kütle transferini etkileyen faktörler, membran ayırma veriminin hesaplanması ve bir membran sisteminin tasarımında nelere dikkat edilmesi konularını kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
20 Rapor Hazırlama 1 30 1
28 Makale Kritik Etme 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Membran teknolojisine giriş
2 Membran materyallerinin üretimi
3 Membran ayırma prensipleri
4 Diyaliz membranları ve kullanımı
5 Elektrodiyaliz membranları
6 Ters ozmoz sistemleri
7 Ultrafiltrasyon
8 Mikrofiltraasyon
9 Ara sınav
10 Sıvı membranlar
11 Membran gaz ayrımı
12 Hibrit membranlar
13 Katalitik membran reaktörler
14 Membran kirlenmesi ve alınacak önlemler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
87722 1394895 Bu dersi alan öğrenciler membran sistemleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır
87723 1402183 Membran ayırma sisteminin prensiplerini bileceklerdir
87724 1409987 Membran sıvı ve membran gaz ayırımı metodlarını bileceklerdir
87725 1410779 Membran kütle transferini etkileyen faktörleri bileceklerdir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74680 Yüksek lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 74665 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 74666 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 74679 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 74667 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 74668 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 74677 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
8 74669 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 74678 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
10 74670 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 74671 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 74672 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 74673 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 74674 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 74675 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 74676 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi