Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FÇM723 Sediman Kirliliği Kontrol Yöntemleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı, farklı sediman tabakalarında meydana gelen çevresel kirliliğin izlenmesi ve kontrol yöntemlerinin araştırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Gülfem BAKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Lens, P., et.al., (ed.) ( 2005) Soil and Sediment Remediation, Intg.Env.Tech.Series, IWA. 2. EPA, (1991) Construction techniques for sediment Pollution Control “.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sediman kirliliğinin tanımı, kirlenmiş sediman tabakası yönetim stratejisi, sediman kirliliğini izleme metodları, sediman kontaminasyonunu önleme stratejileri, remidasyon ve uygulama teknikleri, tarama materyalini işletme stratejileri, deniz ve tatlı su sistemleri için sediman kalite kriterlerinin geliştirilmesi, kirlenmiş sediman tabakasının risk yönetimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 40 1
23 Proje Sunma 1 30 1
24 Seminer 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 1 14
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 3 3
24 Seminer 1 3 3
28 Makale Kritik Etme 5 10 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sediman kirliliğinin tanımı ve önemi
2 Kirlenmiş sediman tabakası yönetim stratejileri
3 Sediman Kirliliği izleme metodları
4 Sediman Kontaminasyonunu önleme stratejileri
5 Remidasyon ve uygulama teknikleri
6 Sediman Tarama materyalini işletme stratejileri
7 Deniz ve tatlı su sistemleri için sediman kalite kriterlerinin tartışılması
8 Kirlenmiş sediman tabakasında risk yönetimi
9 ARA SINAV
10 Sediman kirliliği önleme ve kontrol yöntemlerinin karşılaştırılması
11 Sediman tabakasında kirletici taşınım yollarının tartışılması
12 Proje hazırlama, sunma ve tartışma
13 Proje hazırlama, sunma ve tartışma
14 Proje hazırlama, sunma ve tartışma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1393118 Sediman kirliliği kontrol yöntemlerini uygulama bilgisi kazanma
2 1416205 Sediman kalite standartlarını yorumlayabilme becerisi kazanma
3 1394018 Sediman kirliliği izleme yöntemlerini uygulayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74680 Yüksek lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 74665 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 74666 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 74679 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 74667 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 74668 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 74677 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
8 74669 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 74678 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
10 74670 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 74671 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 74672 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 74673 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 74674 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 74675 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 74676 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 4 3 2 2 2 3 1 4 2 2 2 3 3 4
2 3 2 4 2 2 2 2 3 1 4 2 2 2 2 3 4
3 3 2 4 3 2 2 2 3 1 4 2 2 2 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek