Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EST615. Psikolojik Varoluşçuluk ve Eğitim 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı insanın varlığının anlamı ve özgürlüğünde eğitimin rolüne dikkat çekmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Seher BALCI ÇELİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Irvan Yalom.2000. Varoluşculuk. Kabalcı Yayınları, İstanbul Üstün Dökmen. 2006. Varolmak Gelişmek Uzlaşmak, Sistem Yayıncılık, İstanbul J. P. Satre. 1999. Varoluşculuk. Çev. Asım Bezirci. Say Yayınları, İstanbul. Victor Frankl.2012. İnsanın Anlam Arayışı.Okuyan Us Yayınları, İstanbul. Victor Frankl.2012. Duyulmayan Anlam Çığlığı. Çev. Selçuk Budak. Öteki Yayınları, Ankara. Victor Frankl. 2014. Hayatın Anlamı ve Psikoterapi. Çev. Veysel Atayman. Say Yayınları, İstanbul. FOULQUIE, Paul, (1973), Varoluş Felsefesi Egzistansiyalizm, (çev. Nurettin Topçu), Hareket Yayınları, İstanbul JASPERS, Karl, (1981), Felsefeye Giriş, (çev. Mehmet Akalın), Dergah Yayınları, İstanbul MAGILL, Frank, (1971), Egzistansiyalist Felsefenin Beş Klasiği, (çev. Vahap Mutal), Hareket Yayınları, İstanbul SARTRE, Jean Paul, (2005), Bulantı, (der. Fikri Çimrin), Son Nokta Yayıncılık, Ankara BÜYÜKDÜVENCİ, Sabri, (Yıl Yok), Varoluşçuluk ve Eğitim, ISBN 975-95164-0-3

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Psikolojik varoluşçuluk ile eğitim arasındaki ilişkiyi irdelemek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
41 Proje Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 3 2 6
22 Proje Hazırlama 4 5 20
23 Proje Sunma 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 6 8 48
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20
34 Okuma 5 6 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Varoluşçu Psikolojiye Giriş
2 Varoluşçu Felsefeye Giriş
3 Dünyada Varolmak ve Eğitim
4 Ölüm Nedir?
5 Beden, Ruh ve Ölümsüzlük
6 Ölüm Korkusu ve Dehşet Yönetimi
7 Varoluşsal Benlik ve Eğitim
8 Ara sınav
9 Özgürlük ve Eğitim
10 Varoluşsal Kaygılar ve Eğitim
11 Yaşamın Anlamı ve Eğitim
12 Yalıtım
13 Varoluşsal Yalıtım
14 Genel Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
128027 1212761 Varoluşçu felsefe ve varoluşçu psikoloji arasındaki farkı anlarlar.
128028 1213132 Varoluşçu soru ve sorunların psikolojik araştırmalarda nasıl sınanabileceğini öğrenirler.
128029 1213787 "İnsanın özgürlüğü" sorusunu eğitim süreciyle ilişkilendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67903 Bu program kişiye eğitimin temel disiplinleri hakkında bilgi kazandırır.
2 67905 Dinamik bir alan olan eğitimin etkilendiği temel disiplinlerle ilişkisini kurar.
3 67906 eğitimin birey ve toplumsal açısından getirdiği yenilikleri gündeme getirir.
4 67904 Alanda yapılacak teorik çalışmaların uygulamaya dönüşmesini sağlar
5 67918 yeni düşünceler ve yeni yöntemler veya var olan yöntemleri yeni amaçlar doğrultusunda kullanmaya çalışmak girişimcilik ruhunu parlatır.
6 67909 Eleştirel ve sorgulayıcı olmayı talep etmesi bağımsız karar vermeyi gerektirir
7 67917 Eğitimin mevcut amaçlarına karşılık yeni yollar ve hedefler bulmaya çalışması alanın ruhunda vardır
8 67908 Eğitim politik karar verme süreci olduğundan mevcut politikalara alternatif düşünce geliştirir
9 67907 Program temel araştırma yaptırdığı için özgür ve özerk düşünmeyi sağlar
10 67912 Eğitimin çok yönlülüğü dolayısıyla hayata top yekün bakmayı kazandırır
11 67911 Çift kutuplu bir çalışma alanı olması dolaysıyla analitik bir zihniyet geliştirir
12 67910 Eğitime temel disiplinler açısından bakması dolayısıyla eleştirel bir zihniyet kazandırır.
13 67914 Her ne kadar düşünce temelli bir alan olmakla beraber eğitim üzerine çalışması onun sosyal olayları yakından takip etmesini gerektirir
14 67913 Eğitim başlı başına bir iletişim alanı olduğundan diğer disiplinlerle ilişki kurması açısından bu alana yardım eder.
15 67919 Bir taraftan felsefi yöntemleri diğer taraftan bilimsel yöntemleri kullanabilme de diğer alanlardan farklı olarak bir yetkinlik ortaya çıkarır
16 67916 Temel disiplinlerin sonuçlarından faydalanmasına karşılık yeni teoriler geliştirmeye çalışması da ona özel bir yetkinlik kazandırır.
17 67915 Bağımsız düşünmesi,eleştirel ve sorgulayıcı olması daima yeni düşünceler geliştirmesi kişinin kendine has özgünlüğünü ortaya çıkarır