Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EST609. Eğitim Felsefesi ve Güncel Konular 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Öğrenci bu derste felsefe temel kavramlarını öğrenecek,eğitimin geleneksel ve güncel sorunları karşısında eleştirel düşünme alışkanlığı elde edecek,farklı felsefe ve görüşlerin ayırdında olacak,ülke ve dünya sorunları karşısında çok nedenli düşünebilecektir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilim,bilgi ve bilimsel yöntem,felsefe ve eğitim felsefesi ilişkisi,eğitim felsefesinin klasik sorunları:eğitimle insanın değişimi,türk eğitim sisteminde değer sorunu,eğitimde sistem analizi ve türk eğitim sistemi,eğitim felsefesinin güncel sorunları,eğitimde kalite ve akreditasyon sorunu gibi konular hakkında bilgi verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 5 5
9 Problem Çözümü 1 5 5
10 Tartışma 1 3 3
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim,bilgi ve bilimsel yöntem
2 Felsefi bilgi
3 Epistemoloji,ontoloji,ethika
4 Felsefe ve eğitim felsefesi ilişkisi
5 Eğitim felsefesinin klasik sorunları:eğitimle insan değişir mi?
6 Eğitim felsefesinin klasik filozofları
7 Eğitimde değer sorunu
8 Toplumsal ve küresel değerler
9 Türk eğitim sisteminde değer sorunu
10 Eğitimde sistem analizi ve türk eğitim sistemi
11 Bilgi toplumu ve eğitim
12 Eğitim felsefesinin güncel sorunları
13 Eğitimde kalite ve akreditasyon sorunu
14 Avrupa birliği ve eğitim

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125588 1201511 Öğrenci felsefi kavramların ne olduğunu açıklar
125589 1208182 Öğrenci eğitim felsefesinin temel sorunlarını belirler.
125590 1208944 Öğrenci eğitim felsefesinin bilimsel yaklaşımını eğitim konularına uygular
125738 1193114 Analitik ve kavramsal düşünme becerisi geliştirir
125739 1203357 Ülke ve dünya sorunlarının nedenlerinin ne olduğunu açıklar.
125740 1210908 Eğitimin geleneksel ve güncel sorunlarına eleştirel düşünme yaklaşımı geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67903 Bu program kişiye eğitimin temel disiplinleri hakkında bilgi kazandırır.
2 67905 Dinamik bir alan olan eğitimin etkilendiği temel disiplinlerle ilişkisini kurar.
3 67906 eğitimin birey ve toplumsal açısından getirdiği yenilikleri gündeme getirir.
4 67904 Alanda yapılacak teorik çalışmaların uygulamaya dönüşmesini sağlar
5 67918 yeni düşünceler ve yeni yöntemler veya var olan yöntemleri yeni amaçlar doğrultusunda kullanmaya çalışmak girişimcilik ruhunu parlatır.
6 67909 Eleştirel ve sorgulayıcı olmayı talep etmesi bağımsız karar vermeyi gerektirir
7 67917 Eğitimin mevcut amaçlarına karşılık yeni yollar ve hedefler bulmaya çalışması alanın ruhunda vardır
8 67908 Eğitim politik karar verme süreci olduğundan mevcut politikalara alternatif düşünce geliştirir
9 67907 Program temel araştırma yaptırdığı için özgür ve özerk düşünmeyi sağlar
10 67912 Eğitimin çok yönlülüğü dolayısıyla hayata top yekün bakmayı kazandırır
11 67911 Çift kutuplu bir çalışma alanı olması dolaysıyla analitik bir zihniyet geliştirir
12 67910 Eğitime temel disiplinler açısından bakması dolayısıyla eleştirel bir zihniyet kazandırır.
13 67914 Her ne kadar düşünce temelli bir alan olmakla beraber eğitim üzerine çalışması onun sosyal olayları yakından takip etmesini gerektirir
14 67913 Eğitim başlı başına bir iletişim alanı olduğundan diğer disiplinlerle ilişki kurması açısından bu alana yardım eder.
15 67919 Bir taraftan felsefi yöntemleri diğer taraftan bilimsel yöntemleri kullanabilme de diğer alanlardan farklı olarak bir yetkinlik ortaya çıkarır
16 67916 Temel disiplinlerin sonuçlarından faydalanmasına karşılık yeni teoriler geliştirmeye çalışması da ona özel bir yetkinlik kazandırır.
17 67915 Bağımsız düşünmesi,eleştirel ve sorgulayıcı olması daima yeni düşünceler geliştirmesi kişinin kendine has özgünlüğünü ortaya çıkarır