Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2501016132010 Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Eğitim alanı dinamik bir faaliyet alanı olarak kabul edildiğinden onun ortaya çıkan gelişme ve değişmeler karşısında mutlaka değişmesi gerekmektedir. Felsefi, sosyolojik, psikolojik, ekonomik v. diğer alanlardaki değişmeleri takip etmek ve bunlar karşısında bireysel ve toplumsal başarıyı sağlayabilecek yolları araştırmak ve beş temel soruya cevap bulmaya çalışmaktır,

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Zekeriyya Uludağ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim Program kitapları ile tarihsel süreçte yazılmış eğitime felsefi açıdan bakan klasikleşmiş kitaplar ve günümüz gelişmeleri noktasından kaleme alınmış makaleler ve bildiriler.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toplumsal, bilimsel, felsefi gelişmelerle insanın öğrenmesinde ortaya çıkan veya çıkması muhtemel durumlar karşısında tavır takınmak, eğitim politikası oluşturacak olan uygulamacılara yardım sağlayacak yolları araştırmak eğitim sisteminin genel ve özel amaçları ile ortaya çıkan oluşumları karşılaştırarak yeni açılımları yorumlamak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
28 Makale Kritik Etme 3 10 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 5 75
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitimin amaçları üzerinde durulur
2 Eğitimin amaçları felsefi, sosyal ve psikolojik açıdan değerlendirilir.
3 Mevcut gelişmeler ve yasal çerçeve ile Türk Milli Eğitim sistemi karşılaştırılır.
4 Dördüncü haftanın konusu daha geniş bir perspektiften değerlendirmeye alınır.
5 İnsanlık tarihi açısından eğitime farklı bakışlar ele alınır.
6 Farklı bakışlar arasında eğitime yön veren sosyolojik felsefi ve psikolojik düşünce akımları ile bilimsel hareketler üzerinde durulur.
7 Altıncı haftanın konusuna devam edilir.
8 Üzerinde durulan fikri hareketlerin devletlerin siyasi düşüncelerine yansımaları ve etkileri
9 Ara sınav
10 Bu etkilerin politikalar üzerindeki yansımaları bazı ülkeler açısından değerlendirilir. Mesela Fransa örneği
11 Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş aşamasında eğitim açısından etkili olan felsefi düşünceler yer verilir.
12 Özellikle Anglo-sakson etkisinde gelişen pragmatist eğitim anlayışı John Dewey örneği ele alınır
13 Yasal çerçevede bu düşüncenin eğitime yansıması üzerinde durulur.
14 Genel bir değerlendirme ile yeni bakışlara dikkat çekilir.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
123942 1201868 Eğitim politikaları değişmeli midir?
123943 1179253 Eğitimde politika oluşturmak ne anlama gelir?
123944 1193755 Eğitim politikalarını kimler ne için oluştururlar?
123945 1196940 Ortaya çıkan hangi durumlarda politikalar gelişir ve değişir?
123946 1206945 Eğitimde politika oluşturmak kime ne için ve hangi yaraları sağlar?

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67903 Bu program kişiye eğitimin temel disiplinleri hakkında bilgi kazandırır.
2 67905 Dinamik bir alan olan eğitimin etkilendiği temel disiplinlerle ilişkisini kurar.
3 67906 eğitimin birey ve toplumsal açısından getirdiği yenilikleri gündeme getirir.
4 67904 Alanda yapılacak teorik çalışmaların uygulamaya dönüşmesini sağlar
5 67918 yeni düşünceler ve yeni yöntemler veya var olan yöntemleri yeni amaçlar doğrultusunda kullanmaya çalışmak girişimcilik ruhunu parlatır.
6 67909 Eleştirel ve sorgulayıcı olmayı talep etmesi bağımsız karar vermeyi gerektirir
7 67917 Eğitimin mevcut amaçlarına karşılık yeni yollar ve hedefler bulmaya çalışması alanın ruhunda vardır
8 67908 Eğitim politik karar verme süreci olduğundan mevcut politikalara alternatif düşünce geliştirir
9 67907 Program temel araştırma yaptırdığı için özgür ve özerk düşünmeyi sağlar
10 67912 Eğitimin çok yönlülüğü dolayısıyla hayata top yekün bakmayı kazandırır
11 67911 Çift kutuplu bir çalışma alanı olması dolaysıyla analitik bir zihniyet geliştirir
12 67910 Eğitime temel disiplinler açısından bakması dolayısıyla eleştirel bir zihniyet kazandırır.
13 67914 Her ne kadar düşünce temelli bir alan olmakla beraber eğitim üzerine çalışması onun sosyal olayları yakından takip etmesini gerektirir
14 67913 Eğitim başlı başına bir iletişim alanı olduğundan diğer disiplinlerle ilişki kurması açısından bu alana yardım eder.
15 67919 Bir taraftan felsefi yöntemleri diğer taraftan bilimsel yöntemleri kullanabilme de diğer alanlardan farklı olarak bir yetkinlik ortaya çıkarır
16 67916 Temel disiplinlerin sonuçlarından faydalanmasına karşılık yeni teoriler geliştirmeye çalışması da ona özel bir yetkinlik kazandırır.
17 67915 Bağımsız düşünmesi,eleştirel ve sorgulayıcı olması daima yeni düşünceler geliştirmesi kişinin kendine has özgünlüğünü ortaya çıkarır