Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EST614. Türk Eğitim Tarihi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Geçmişten günümüze kadar Türk devletleri ve toplumlarında eğitimin tarihsel gelişimi üzerinde durularak modern Türkiye’nin kuruluşunda eğitimin rolünü, eğitim reformlarları ve önemli eğitimcilerin görüşleri ele alınacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mehmet KÖÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akyüz Yahya (2006) ,Türk Eğitim Tarihi, Ankara. Arıbaş Sebahattin, (2008), Türk Eğitim Tarihi, İstanbul.

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslamiyet Öncesi Türklerde Eğitim
2 Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Dönemin Bazı Bilim Adamlarının Eğitime İlişkin Görüşleri
3 Selçuklularda Eğitim ve Medreseler
4 Osmanlı Devletinde ilk ve orta öğretim kurumları
5 Enderun mektebi
6 Osmanlı Devleti Tanzimat Dönemi Eğitim
7 Abdulhamit Döneminde Eğitim
8 I. Dünya savaşı ve Milli Mücadele Dönemi'nde Eğitim
9 Ara sınav
10 Atatürk'ün Eğitime İlişkin Görüşleri ve Eğitim Politikaları
11 Cumhuriyet Döneminde Yüksek Öğretim Reformu
12 Tek Parti Dönemi Eğitim
13 Köy Enstitüleri ve Halkevleri
14 Çok Partili Dönemde Eğitim
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
92727 1400932 Türk Eğitim Tarihinin gelişim evrelerini öğrenir.
92728 1375660 Günümüz Türk eğitiminin geldiği seviyi değerlendirebilir.
92729 1377062 Günümüz Türk eğitiminin geldiği seviyi değerlendirebilir.
92730 1379335 Geçmiş eğitim sistemleriyle günümüz eğitim sistemini karşılaştırır.
92731 1379710 Modern Türkiye’nin kuruluşunda eğitimin rolünü yorumlar.
92741 1411677 Türk Eğitim Tarihindeki önemli eğitim reformlarını bilir.
92742 1388817 İlköğretim ve orta öğretimdeki gelişmeleri değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75635 Bu program kişiye eğitimin temel disiplinleri hakkında bilgi kazandırır.
2 75637 Dinamik bir alan olan eğitimin etkilendiği temel disiplinlerle ilişkisini kurar.
3 75638 eğitimin birey ve toplumsal açısından getirdiği yenilikleri gündeme getirir.
4 75636 Alanda yapılacak teorik çalışmaların uygulamaya dönüşmesini sağlar
5 75650 yeni düşünceler ve yeni yöntemler veya var olan yöntemleri yeni amaçlar doğrultusunda kullanmaya çalışmak girişimcilik ruhunu parlatır.
6 75641 Eleştirel ve sorgulayıcı olmayı talep etmesi bağımsız karar vermeyi gerektirir
7 75649 Eğitimin mevcut amaçlarına karşılık yeni yollar ve hedefler bulmaya çalışması alanın ruhunda vardır
8 75640 Eğitim politik karar verme süreci olduğundan mevcut politikalara alternatif düşünce geliştirir
9 75639 Program temel araştırma yaptırdığı için özgür ve özerk düşünmeyi sağlar
10 75644 Eğitimin çok yönlülüğü dolayısıyla hayata top yekün bakmayı kazandırır
11 75643 Çift kutuplu bir çalışma alanı olması dolaysıyla analitik bir zihniyet geliştirir
12 75642 Eğitime temel disiplinler açısından bakması dolayısıyla eleştirel bir zihniyet kazandırır.
13 75646 Her ne kadar düşünce temelli bir alan olmakla beraber eğitim üzerine çalışması onun sosyal olayları yakından takip etmesini gerektirir
14 75645 Eğitim başlı başına bir iletişim alanı olduğundan diğer disiplinlerle ilişki kurması açısından bu alana yardım eder.
15 75651 Bir taraftan felsefi yöntemleri diğer taraftan bilimsel yöntemleri kullanabilme de diğer alanlardan farklı olarak bir yetkinlik ortaya çıkarır
16 75648 Temel disiplinlerin sonuçlarından faydalanmasına karşılık yeni teoriler geliştirmeye çalışması da ona özel bir yetkinlik kazandırır.
17 75647 Bağımsız düşünmesi,eleştirel ve sorgulayıcı olması daima yeni düşünceler geliştirmesi kişinin kendine has özgünlüğünü ortaya çıkarır