Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2501016242010 Eğitim ve Çokkültürlülük 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kültür ve kültürel farklılık kavramlarını ve eğitim sürecinde kültürel farklılıkların rolünü tartışarak çokkültürlü eğitimin yollarını araştırmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Abbas, T. (2002). The home and the school in the educational achievements of South Asians. Race Ethnicity and Education, 5(3), 291-316. 03 Ekim 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır. Agada, J. (1998). Multicultural education and the emerging paradigm: An essay in cultural epistemology. The Urban Review, 30(1), 77-95. 20 Ekim 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır. Aldridge. J., Calhoun, C., & Aman, R. (2000). 15 misconceptions about multicultural education. Focus on Elementary, 12(3). 15 Ekim 2006 tarihinde http://www.acei.org/misconceptions.htm adresinden alınmıştır. APA (2002). Guidelines on multicultural education, training, research, practice, and organizational change for psychologists. 07 Ekim 2006 tarihinde http://www.apa.org/pi/multiculturalguidelines/homepage.html adresinden alınmıştır. Arievitch, I.M., & Stetsenko, A. (2000). The quality of cultural tools and cognitive development: Gal’perin’s perspective and its implications. Human Development, 43(2), 69-93. 10 Aralık 2004 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır. Aydın, H. (2006). Eleştirel aklın ışığında postmodernizm, temel dayanakları ve eğitim felsefesi. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 1(1). 15 Aralık 2006 tarihinde http://turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/hasan_aydin_postmodernizm_egitim_felsefesi.pdf adresinden alınmıştır. Banks, J.A., Cookson, P., Gay, G., Hawley, W.D., Irvine, J.J., Nieto, S., et al. (2001). Diversity within unity: Essential principles for teaching and learning in a multicultural society. 27 Aralık 2006 tarihinde http://www.educ.washington.edu/coetestwebsite/pdf/DiversityUnity.pdf adresinden alınmıştır. Banks, J.A. (2004). Teaching for social justice, diversity, and citizenship in a global world. The Educational Forum, (68), 289-298. 07 Ekim 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır. Bekerman, Z. (2004). Potential and limitations of multicultural education in conflict-ridden areas: Bilingual PalestinianJewish schools in Israel. Teachers College Record, 106(3), 574-610. 29 Ekim 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kültürlerin nasıl farklılaştıkları ve farklı kültürlere mensup insanların arasında etkileşim ve anlam aktarımları; yabancının algılanması, açıklanması ve eğitimde kültürel farklılıkların gözetilmesi gibi konuları içermektedir. Derste çokkültürlü eğitimin kuramsal dayanakları ve metodolojik yaklaşımı irdelenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
44 Makale Yazma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kültür kavramı ve kuramları, kültürlenme (acculturation), kültüre girme (enculturation), altkültür, etnisite
2 Kültürel boyut teorisi: Bireycilik, kolektivizm, güç aralığı, dişillik, belirsizlikten sakınma
3 Oryantasyon teorisi, insan-doğa ilişkileri, zaman yönelimi, aktivite yönelimleri
4 Kültürlerarası eğitim yeterliği.
5 Çokkültürlülük
6 Çokkültürlü eğitim kuramlarına giriş
7 Çokkültürlü eğitim kuramlarına devam
8 Arasınav
9 Çokkültürlü eğitim ve Çokkültürlü Kimlikler.
10 Çokkültürlü eğitim ve kültürlerarası iletişim ve ilişkisi
11 Çokkültürlü eğitim ve kültürlerarası iletişim ve ilişkisi
12 Çokkültürlülük, Popüler Kültür ve Eğitim
13 ÇokKültürlü Eğitimde Etik ve Etik sorunlar
14 Değerlendirme
15 Final
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125904 1204166 Mezun öğrenciler kültür kavramları ve kuramları hakkında bilgi sahibi olurlar.
125905 1204246 Mezun öğrenciler çokkültürlülük hakkında bilgi sahibi olurlar.
125906 1213901 Mezun öğrenciler eğitim ve çokkültürlülük ilişkisini yorumlama yeteneği edinirler. .

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67903 Bu program kişiye eğitimin temel disiplinleri hakkında bilgi kazandırır.
2 67905 Dinamik bir alan olan eğitimin etkilendiği temel disiplinlerle ilişkisini kurar.
3 67906 eğitimin birey ve toplumsal açısından getirdiği yenilikleri gündeme getirir.
4 67904 Alanda yapılacak teorik çalışmaların uygulamaya dönüşmesini sağlar
5 67918 yeni düşünceler ve yeni yöntemler veya var olan yöntemleri yeni amaçlar doğrultusunda kullanmaya çalışmak girişimcilik ruhunu parlatır.
6 67909 Eleştirel ve sorgulayıcı olmayı talep etmesi bağımsız karar vermeyi gerektirir
7 67917 Eğitimin mevcut amaçlarına karşılık yeni yollar ve hedefler bulmaya çalışması alanın ruhunda vardır
8 67908 Eğitim politik karar verme süreci olduğundan mevcut politikalara alternatif düşünce geliştirir
9 67907 Program temel araştırma yaptırdığı için özgür ve özerk düşünmeyi sağlar
10 67912 Eğitimin çok yönlülüğü dolayısıyla hayata top yekün bakmayı kazandırır
11 67911 Çift kutuplu bir çalışma alanı olması dolaysıyla analitik bir zihniyet geliştirir
12 67910 Eğitime temel disiplinler açısından bakması dolayısıyla eleştirel bir zihniyet kazandırır.
13 67914 Her ne kadar düşünce temelli bir alan olmakla beraber eğitim üzerine çalışması onun sosyal olayları yakından takip etmesini gerektirir
14 67913 Eğitim başlı başına bir iletişim alanı olduğundan diğer disiplinlerle ilişki kurması açısından bu alana yardım eder.
15 67919 Bir taraftan felsefi yöntemleri diğer taraftan bilimsel yöntemleri kullanabilme de diğer alanlardan farklı olarak bir yetkinlik ortaya çıkarır
16 67916 Temel disiplinlerin sonuçlarından faydalanmasına karşılık yeni teoriler geliştirmeye çalışması da ona özel bir yetkinlik kazandırır.
17 67915 Bağımsız düşünmesi,eleştirel ve sorgulayıcı olması daima yeni düşünceler geliştirmesi kişinin kendine has özgünlüğünü ortaya çıkarır