Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EST625 Kentleşme Sürecinde Eğitim 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kamu yönetiminin önemli bir bölümünü oluşturan kentleşme politikalarının teorik arka planını ve dayandığı değerleri ele almak, bu değerleri Türkiye'deki eğitim sistemi ile ortak incelemek ve bu çerçevede ülkemizdeki kentleşme sorunlarını, gecekondulaşmayı, kentleşmenin tarihsel gelişimini, şehir ve bölge planlamanın ilke ve kurallarını, eğitim politikalarıyla etkileşimli bir şekilde araştırmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Şehirciliğin gelenek, ilke ve kavramları. Şehirleşme teorileri, kent ve bölge planlaması, konut politikası, kent yönetimi ve politikası, göç, gecekondu ve şehirlileşme olayı, şehircilik ve yerel yönetimler, Türkiye´de şehirleşme politikaları ve bu politikaların Türk eğitim sistemindeki gelişmelerle karşılıklı incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
41 Proje Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
10 Tartışma 3 2 6
17 Alan Çalışması 1 5 5
23 Proje Sunma 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 8 5 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 8 40
34 Okuma 8 3 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünyada ve Türkiye'de kent tarihi
2 Kent ve Kentleşme kavramları
3 Türkiye'de kentleşme
4 Türkiye'de tarihsel olarak eğitimin incelenmesi
5 Türkiye'deki eğitim politikaları
6 Kentleşme sürecinde eğitim
7 Arasınav
8 Türkiye'de Gecekondulaşma
9 Gecekondulaşma sürecinde eğitimin durumu
10 Kent yönetimi
11 Kentlilik kavramı
12 Kentleşme döneminde eğitim politikaları
13 Metropolleşen kentler, yeni yönetim ve eğitim politikaları
14 Genel değerlendirme
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
127589 1200445 Kent kuramlarını ve kentleşmenin teorik temellerini yorumlar ve bunları analiz eder
127590 1177533 Türkiye´de kentleşmenin ve eğitimin tarihi koşullarını açıklar
127591 1180140 Gecekondu sorununun Türkiye´deki durumunu değerlendirir, eğitimle ilgili çözüm önerilerini tartışır
127592 1181272 Kent planlamasının kuramlarını, sürecini, yasal dayanaklarını öğrenme ve bunları bölge planlarıyla birlikte anlamlandırıp değerlendirir,
127593 1185077 Türkiye'de 1950'ler sonrası hareketlenen kentleşme sürecini eğitimdeki gelişmelerle bağlantılı olarak incelemeye alır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67903 Bu program kişiye eğitimin temel disiplinleri hakkında bilgi kazandırır.
2 67905 Dinamik bir alan olan eğitimin etkilendiği temel disiplinlerle ilişkisini kurar.
3 67906 eğitimin birey ve toplumsal açısından getirdiği yenilikleri gündeme getirir.
4 67904 Alanda yapılacak teorik çalışmaların uygulamaya dönüşmesini sağlar
5 67918 yeni düşünceler ve yeni yöntemler veya var olan yöntemleri yeni amaçlar doğrultusunda kullanmaya çalışmak girişimcilik ruhunu parlatır.
6 67909 Eleştirel ve sorgulayıcı olmayı talep etmesi bağımsız karar vermeyi gerektirir
7 67917 Eğitimin mevcut amaçlarına karşılık yeni yollar ve hedefler bulmaya çalışması alanın ruhunda vardır
8 67908 Eğitim politik karar verme süreci olduğundan mevcut politikalara alternatif düşünce geliştirir
9 67907 Program temel araştırma yaptırdığı için özgür ve özerk düşünmeyi sağlar
10 67912 Eğitimin çok yönlülüğü dolayısıyla hayata top yekün bakmayı kazandırır
11 67911 Çift kutuplu bir çalışma alanı olması dolaysıyla analitik bir zihniyet geliştirir
12 67910 Eğitime temel disiplinler açısından bakması dolayısıyla eleştirel bir zihniyet kazandırır.
13 67914 Her ne kadar düşünce temelli bir alan olmakla beraber eğitim üzerine çalışması onun sosyal olayları yakından takip etmesini gerektirir
14 67913 Eğitim başlı başına bir iletişim alanı olduğundan diğer disiplinlerle ilişki kurması açısından bu alana yardım eder.
15 67919 Bir taraftan felsefi yöntemleri diğer taraftan bilimsel yöntemleri kullanabilme de diğer alanlardan farklı olarak bir yetkinlik ortaya çıkarır
16 67916 Temel disiplinlerin sonuçlarından faydalanmasına karşılık yeni teoriler geliştirmeye çalışması da ona özel bir yetkinlik kazandırır.
17 67915 Bağımsız düşünmesi,eleştirel ve sorgulayıcı olması daima yeni düşünceler geliştirmesi kişinin kendine has özgünlüğünü ortaya çıkarır