Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EST608. Çağdaş Eğitim Teorileri 927003 1 2 8

Dersin Amacı

XIX ve XX. yüzyıllar insanlık tarihinin en hızlı değişme ve gelişmelere maruz kaldığı devirler olarak kabul edilebilir. Her alandaki büyük değişimler bu dönemde meydana gelmiştir. Eğitim de bu gelişmelerden nasibin almıştır. Bunun için eğitimdeki gelişme ve değişmeleri tetikleyen düşünce hareketleri ile bunların kurucularının her alandaki düşüncelerine eğitime etkileri açısından yer verilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Seher BALCI ÇELİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kemal Aytaç. 1981. Çağdaş Eğitim Akımları. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Basımevi, Ankara. Kemal Aytaç. 1980.Avrupa Eğitim Tarihi,Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Basımevi, Ankara. Cavit Binbaşıoglu. 2011. Türk Eğitim Tarihi. Anı Yayıncılık, Ankara.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çağdaş eğitim akımları ve bunların temsilcileri hakkında görüşlere yer verirken;özellikle Çocuktan Hareket akımı, Kır eğitim akımı, iş eğitim akımı, üretim akımı, Kollektif eğitim akımı, Marksist düşüncelerin eğitim anlayışları ve temsilcilerinin düşünceleri ile onlar hakkında ileri sürülen eleştirel ve sorgulayıcı düşünceler temas edilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 3 2 6
22 Proje Hazırlama 4 5 20
23 Proje Sunma 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 6 8 48
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20
34 Okuma 5 6 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitim ve eğitim teorileri arasındaki ilişkiler
2 Eğitim teorilerinin ortaya çıkış nedenleri
3 Bu teorilerin ortaya çıkış aşamasında kültürel ve sosyo-politik sebepler ile çevresel faktörler
4 19 ve 20. yüzyılın önde gelen eğitim teorisyenlerinin genel bir bakış ile ortaya çıkan akımların genel bir çerçevede ele alınması.
5 Sanat eğitim akımı ve temsilcileri olan J.Langebehn ile A. Lichtwark'ın görüşleri.
6 Çocuktan hareket akımı ve Ellen Key in düşünceleri
7 Maria Montesorri ve Peter Petersen v. diğerlerinin çocuktan hareket akımı hakkında ileri sürdükleri görüşler.
8 Çocuktan hareket akımının ulusal ve uluslararası sahada kabulüne yönelik kanaatler ve uygulamalar.
9 Ara sınav
10 Kır Eğitim okulu özellikleri ve H. Lietz ile diğerlerinin bu konudaki düşünceleri.
11 İş eğitim akımı temsilcileri Kerschensteiner, Dewey v. diğerleri ile 20. yüzyılda etkileri uygulama alanları
12 İş eğitim akımına
13 Kollektif eğitim akımı ve Makerenko ve Kibbutzlarda eğitim uygulamalaları
14 Ülkemize olan etkileri ve yankıları ve taraftarları.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1189785 Her dönemin kendine ait bir eğitim düşüncesi olduğuna anlama
2 1191327 XIX. ve XX. yüzyıldaki düşünceler ile bu düşünce temsilcilerinin arasındaki ilişkileri anlama
3 1194608 Eğitim mutlaka bir teorik düşünceden etkilenmeli midir? sorusuna cevap verebilme
4 1198110 Eklektik bir eğitim düşüncesi olup olmayacağını tartışabilme
5 1202016 Bu yüzyılda yaşamış teorisyenlerin Türk eğitim düşüncesi ile ilişkilerini anlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67903 Bu program kişiye eğitimin temel disiplinleri hakkında bilgi kazandırır.
2 67905 Dinamik bir alan olan eğitimin etkilendiği temel disiplinlerle ilişkisini kurar.
3 67906 eğitimin birey ve toplumsal açısından getirdiği yenilikleri gündeme getirir.
4 67904 Alanda yapılacak teorik çalışmaların uygulamaya dönüşmesini sağlar
5 67918 yeni düşünceler ve yeni yöntemler veya var olan yöntemleri yeni amaçlar doğrultusunda kullanmaya çalışmak girişimcilik ruhunu parlatır.
6 67909 Eleştirel ve sorgulayıcı olmayı talep etmesi bağımsız karar vermeyi gerektirir
7 67917 Eğitimin mevcut amaçlarına karşılık yeni yollar ve hedefler bulmaya çalışması alanın ruhunda vardır
8 67908 Eğitim politik karar verme süreci olduğundan mevcut politikalara alternatif düşünce geliştirir
9 67907 Program temel araştırma yaptırdığı için özgür ve özerk düşünmeyi sağlar
10 67912 Eğitimin çok yönlülüğü dolayısıyla hayata top yekün bakmayı kazandırır
11 67911 Çift kutuplu bir çalışma alanı olması dolaysıyla analitik bir zihniyet geliştirir
12 67910 Eğitime temel disiplinler açısından bakması dolayısıyla eleştirel bir zihniyet kazandırır.
13 67914 Her ne kadar düşünce temelli bir alan olmakla beraber eğitim üzerine çalışması onun sosyal olayları yakından takip etmesini gerektirir
14 67913 Eğitim başlı başına bir iletişim alanı olduğundan diğer disiplinlerle ilişki kurması açısından bu alana yardım eder.
15 67919 Bir taraftan felsefi yöntemleri diğer taraftan bilimsel yöntemleri kullanabilme de diğer alanlardan farklı olarak bir yetkinlik ortaya çıkarır
16 67916 Temel disiplinlerin sonuçlarından faydalanmasına karşılık yeni teoriler geliştirmeye çalışması da ona özel bir yetkinlik kazandırır.
17 67915 Bağımsız düşünmesi,eleştirel ve sorgulayıcı olması daima yeni düşünceler geliştirmesi kişinin kendine has özgünlüğünü ortaya çıkarır