Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EST610 İnsan Davranışının Kültürel Kaynakları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında görev yapacak ve eğitim camiasında hizmet verecek olanların hem insanı tanımaları hem de insanın yetişmiş olduğu toplumsal alandaki kültürel değişimleri anlayabilmesi için kültür ve toplumsal değişmeler hakkında bilgi vermeyi amaçlar.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Antropoloji alanında yapılmış çalışmalar ile Prof.Dr.Bozkurt Güvenç'in kaleme aldığı eser tavsiye edilmiştir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnsanlık tarihinin kısa bir kronolojisini verdikten sonra kültürün ortaya çıkmasında etken olan teorileri başlangıçta ırksal açıklamaları daha sonra ise kültürel muhtevalar hakkında yapılan açıklamaları ve bu sahada ortaya atılmış yöntem ve teorileri açıklar,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 3 45
34 Okuma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Antropolojinin doğuşu ve medeniyet tarihinin geçirdiği evreler üzerinde durulur.
2 Toplumsal ve kültürel farklılaşmaların veya benzerliklerin ortaya çıkış nedeni olarak ırksal açıklamalar hakkında bilgi verilir.
3 Irksal açıklama ile ilgili olarak gen yapısı, fenotip, genotip, mutasyonlar üzerinde durulmaya devam edilir.
4 sosyal bilimler ve antropoloji üzerinde durulur. bilimler sınıflamasında yeri anlatılır.
5 Antropolojinin gelişmesi için kullandığı yöntemler ve bu yöntemlerin diğer yöntemlerden faklılıkları açıklanır.
6 Antropolojinin faydalandığı Diffüyonizm ve evrimcilik fonksiyonalizm ve strüktüralizm gibi teoriler ve bunların antropolojiye katkıları anlatılır.
7 sosyal kültürel antropolojinin gelişimi ve üzerinde durduğu kavramlar. Kültür kavramı ve bunun özellikleri hakkında açıklamalar.
8 Ara sınav
9 Kültürel evrim ve devrimler üzerinde durulurken; insanlık tarihinin kültürel açıdan geçirdiği evrelerden paleolitik, neolitik ve endüstri dönemleri gibi.
10 Enerji doğal çevre ve nüfus gibi kavramlar arasındaki ilişkilerden bunun sonucunda ortaya çıkan gelişmeler anlatılır.
11 Üretim tüketim arasındaki ilişki ve bunun ortaya çıkardığı alışveriş biçimleri ve ekonomik süreçler ile bu süreçlerin kültürel sonuçları üzerinde durulur.
12 Toplumsal alandaki farklılaşmalar özellikle sınıfsal farklılaşmalar, grupla ve cemaatler üzerinde durulur.
13 kültürün yayıcısı ve yapıcısı olarak eğitim üzerinde durulur. Eğitimin etkisi kültürleme ve kültürleşme gibi kavramlar açıklanır.
14 Antropoloji hakkında genel bir değerlendirme yapılarak insanın neliği üzerinde durulur.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
128066 1435365 Antropoloji nasıl bir bilimdir?
128067 1435478 İnsan tarafından ortaya atılan kültürel yapılar hangi açılardan açıklanabilir?
128068 1435545 Kültür nedir?
128069 1435551 Toplumsal farklılaşmaların sebepleri nelerdir?
128070 1435664 Antropolojik yöntem var mıdır?

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75635 Bu program kişiye eğitimin temel disiplinleri hakkında bilgi kazandırır.
2 75637 Dinamik bir alan olan eğitimin etkilendiği temel disiplinlerle ilişkisini kurar.
3 75638 eğitimin birey ve toplumsal açısından getirdiği yenilikleri gündeme getirir.
4 75636 Alanda yapılacak teorik çalışmaların uygulamaya dönüşmesini sağlar
5 75650 yeni düşünceler ve yeni yöntemler veya var olan yöntemleri yeni amaçlar doğrultusunda kullanmaya çalışmak girişimcilik ruhunu parlatır.
6 75641 Eleştirel ve sorgulayıcı olmayı talep etmesi bağımsız karar vermeyi gerektirir
7 75649 Eğitimin mevcut amaçlarına karşılık yeni yollar ve hedefler bulmaya çalışması alanın ruhunda vardır
8 75640 Eğitim politik karar verme süreci olduğundan mevcut politikalara alternatif düşünce geliştirir
9 75639 Program temel araştırma yaptırdığı için özgür ve özerk düşünmeyi sağlar
10 75644 Eğitimin çok yönlülüğü dolayısıyla hayata top yekün bakmayı kazandırır
11 75643 Çift kutuplu bir çalışma alanı olması dolaysıyla analitik bir zihniyet geliştirir
12 75642 Eğitime temel disiplinler açısından bakması dolayısıyla eleştirel bir zihniyet kazandırır.
13 75646 Her ne kadar düşünce temelli bir alan olmakla beraber eğitim üzerine çalışması onun sosyal olayları yakından takip etmesini gerektirir
14 75645 Eğitim başlı başına bir iletişim alanı olduğundan diğer disiplinlerle ilişki kurması açısından bu alana yardım eder.
15 75651 Bir taraftan felsefi yöntemleri diğer taraftan bilimsel yöntemleri kullanabilme de diğer alanlardan farklı olarak bir yetkinlik ortaya çıkarır
16 75648 Temel disiplinlerin sonuçlarından faydalanmasına karşılık yeni teoriler geliştirmeye çalışması da ona özel bir yetkinlik kazandırır.
17 75647 Bağımsız düşünmesi,eleştirel ve sorgulayıcı olması daima yeni düşünceler geliştirmesi kişinin kendine has özgünlüğünü ortaya çıkarır