Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EST612. Sistematik Felsefe Problemi Olarak Eğitim 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Eğitim vazgeçilmez temel disiplinlerinden biri olan Felsefenin eğitime uygulanması ve eğitimin problemlerinin felsefi bir bakış açısı ile ele alınmasını sağlar

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Zekeriyya Uludağ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Z.Uludağ, Postmodern Pedagoji; ..............;Aydınlanmanın eleştirisinden Postmoderne, Alain touraine, Modernliğin Eleştirisi İ.Kant; Eğitim Üzerine J.Locke Eğitim Üzerine O.Reboul: Eğitim Felsefesi H.Berner; Pedagojide Güncel Akımlar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğitime felsefenin uygulanarak teorik temelde yeni açılımlar sağlamak. Bu maksatla XX. yüzyılın düşünce sistematiği içerisinde ortaya çıkan postmodern kavramının eğitime uyarlanması sonucu eğitimin temel kavramları olan eğitimin amacı, okul, öğretmen aile kültür v.s. gibi kavramların postmodern düşünceler açısından incelenmesini içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 4 48
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derste takip edilecek konuların sistematik hale getirilmesi ile birlikte genel olarak eğitim ve felsefenin tanıtılması
2 Felsefi problemlerin eğitime uygulama imkanları
3 Modernizm ortaya çıkışı
4 Modernizmin eğitime yansıması
5 Modern eğitimin eleştirildiği noktalar
6 Postmodernizm ya da postmodern durum
7 Postmodernin temel kabulleri
8 Postmodernizmin modernizmden ayrıldığı noktalar ve eleştirileri
9 ara sınav
10 Postmodern pedagoji
11 Neden postmodern eğitim değil de pedagoji kavramı aralarındaki ayrılıklar
12 Postmodern pedagojik yaklaşımlar ve eğitimin temel prensiplerine bakış
13 Postmodern pedagojinin temel unsurları
14 Postmodern pedagojik yaklaşımların genel bir değerlendirmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
119564 1198719 Eğitimin felsefi açıdan değerlendirilmesi gerekli midir?
119565 1183014 Postmodern ne anlama gelir?
119566 1183114 Eğitimde postmodern kavramından söz edilebilir mi?
119567 1191781 Postmodernin eğitime bakışı var mıdır?
119568 1198709 Postmodernin eğitime uyarlanması bize ne kazandırır?

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67903 Bu program kişiye eğitimin temel disiplinleri hakkında bilgi kazandırır.
2 67905 Dinamik bir alan olan eğitimin etkilendiği temel disiplinlerle ilişkisini kurar.
3 67906 eğitimin birey ve toplumsal açısından getirdiği yenilikleri gündeme getirir.
4 67904 Alanda yapılacak teorik çalışmaların uygulamaya dönüşmesini sağlar
5 67918 yeni düşünceler ve yeni yöntemler veya var olan yöntemleri yeni amaçlar doğrultusunda kullanmaya çalışmak girişimcilik ruhunu parlatır.
6 67909 Eleştirel ve sorgulayıcı olmayı talep etmesi bağımsız karar vermeyi gerektirir
7 67917 Eğitimin mevcut amaçlarına karşılık yeni yollar ve hedefler bulmaya çalışması alanın ruhunda vardır
8 67908 Eğitim politik karar verme süreci olduğundan mevcut politikalara alternatif düşünce geliştirir
9 67907 Program temel araştırma yaptırdığı için özgür ve özerk düşünmeyi sağlar
10 67912 Eğitimin çok yönlülüğü dolayısıyla hayata top yekün bakmayı kazandırır
11 67911 Çift kutuplu bir çalışma alanı olması dolaysıyla analitik bir zihniyet geliştirir
12 67910 Eğitime temel disiplinler açısından bakması dolayısıyla eleştirel bir zihniyet kazandırır.
13 67914 Her ne kadar düşünce temelli bir alan olmakla beraber eğitim üzerine çalışması onun sosyal olayları yakından takip etmesini gerektirir
14 67913 Eğitim başlı başına bir iletişim alanı olduğundan diğer disiplinlerle ilişki kurması açısından bu alana yardım eder.
15 67919 Bir taraftan felsefi yöntemleri diğer taraftan bilimsel yöntemleri kullanabilme de diğer alanlardan farklı olarak bir yetkinlik ortaya çıkarır
16 67916 Temel disiplinlerin sonuçlarından faydalanmasına karşılık yeni teoriler geliştirmeye çalışması da ona özel bir yetkinlik kazandırır.
17 67915 Bağımsız düşünmesi,eleştirel ve sorgulayıcı olması daima yeni düşünceler geliştirmesi kişinin kendine has özgünlüğünü ortaya çıkarır