Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EST622. Kişilik Teorileri 927003 1 2 8

Dersin Amacı

İnsan davranışlarının altında yatan nedenleri bulmaya çalışmak,günümüz koşullarında verilen tepkilerin bulunulan durumdan mı ? yoksa sahip olduğumuz kişilik tarafından mı ? biçimlendirildiğini tespit etmek ve bunu yaparken de temel kuramları analiz edilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Melek Kalkan

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kişilik Kuramları (2008), Banu Yazgan İnanç, Pegem Akademi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İnsan davranışlarının altında yatan temel nedenleri bulmaya çalışmak ve bilimsel çaba olarak da tanımlanabilen psikolojinin köklerine inmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 15 6 90
28 Makale Kritik Etme 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psikanaliz
2 Bireysel Psikoloji
3 Analitik Psikoloji
4 Nevrozlar ve İnsan Gelişimi
5 Özgürlükten Kaçış
6 Kişiler Arası İlişkiler Kuramı
7 İnsanın Sekiz Çağı
8 Radikal Davranışçılık, Eklektik Davranışçı Yaklaşım
9 Radikal Davranışçılık, Eklektik Davranışçı Yaklaşım
10 Sosyal Bilişsel Kuram, Kişisel Yapılar Kuramı
11 Ayırıcı Özellik Kuramı, Faktör Analitik Ayırıcı Özellik Kuramı
12 Biyoloji Temelli Faktör Analitik Ayırıcı Kuramı, Beş Faktör Kuramı
13 Birey Merkezli Yaklaşım, Kendini Gerçekleştirme Kuramı
14 Varoluşçu Psikoloji

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
110392 1195391 Kişilik Kuramları ve kuramcıları konusunda genel bir bakış açısı edinmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67903 Bu program kişiye eğitimin temel disiplinleri hakkında bilgi kazandırır.
2 67905 Dinamik bir alan olan eğitimin etkilendiği temel disiplinlerle ilişkisini kurar.
3 67906 eğitimin birey ve toplumsal açısından getirdiği yenilikleri gündeme getirir.
4 67904 Alanda yapılacak teorik çalışmaların uygulamaya dönüşmesini sağlar
5 67918 yeni düşünceler ve yeni yöntemler veya var olan yöntemleri yeni amaçlar doğrultusunda kullanmaya çalışmak girişimcilik ruhunu parlatır.
6 67909 Eleştirel ve sorgulayıcı olmayı talep etmesi bağımsız karar vermeyi gerektirir
7 67917 Eğitimin mevcut amaçlarına karşılık yeni yollar ve hedefler bulmaya çalışması alanın ruhunda vardır
8 67908 Eğitim politik karar verme süreci olduğundan mevcut politikalara alternatif düşünce geliştirir
9 67907 Program temel araştırma yaptırdığı için özgür ve özerk düşünmeyi sağlar
10 67912 Eğitimin çok yönlülüğü dolayısıyla hayata top yekün bakmayı kazandırır
11 67911 Çift kutuplu bir çalışma alanı olması dolaysıyla analitik bir zihniyet geliştirir
12 67910 Eğitime temel disiplinler açısından bakması dolayısıyla eleştirel bir zihniyet kazandırır.
13 67914 Her ne kadar düşünce temelli bir alan olmakla beraber eğitim üzerine çalışması onun sosyal olayları yakından takip etmesini gerektirir
14 67913 Eğitim başlı başına bir iletişim alanı olduğundan diğer disiplinlerle ilişki kurması açısından bu alana yardım eder.
15 67919 Bir taraftan felsefi yöntemleri diğer taraftan bilimsel yöntemleri kullanabilme de diğer alanlardan farklı olarak bir yetkinlik ortaya çıkarır
16 67916 Temel disiplinlerin sonuçlarından faydalanmasına karşılık yeni teoriler geliştirmeye çalışması da ona özel bir yetkinlik kazandırır.
17 67915 Bağımsız düşünmesi,eleştirel ve sorgulayıcı olması daima yeni düşünceler geliştirmesi kişinin kendine has özgünlüğünü ortaya çıkarır