Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102017022000 Bahçe Tarımında Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bitki hormanlarının tanımlanması ve sınıflandırılması; biyosentez, taşınım ve alınım mekanizmalarının öğretilmesi; bitki hormonlarının bahçe bitkilerinin büyüme ve gelişme olaylarındaki fizyolojik etkilerinin tartışılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Leyla Demirsoy, Prof. Dr. Ümit Serdar, Prof.Dr. Hüsnü DEMİRSOY, Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Demirsoy, L. 2006. Bahçe Tarımında Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı. Ders Notları (Basılmamış) Plant Physiology , 2002, Editors, Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger, ISBN 0-87893-823-0 , 690s. Bitki Fizyolojisi, 2006. Yazarlar, Burhan Kacar, A. Vahap Katkat, Şule Öztürk, Nobel Yayın, ISBN 975-591-833-7, 563s Bahçe Ziraatında Büyütücü ve Engelleyici Maddelerin Kullanılması ve Önemi (Heinz Jansen’den Çeviri), 1982, Yazar, Muharrem Güleryüz, Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 599

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hormon ve bitkisel hormon ifadelerinin tanımlanması, bitkisel hormonların gruplanması, oksin, giberellin, sitokinin, absisik asit ve etilen gibi farklı hormon gruplarının biyosentez, taşınım ve alınım mekanizmaları ve bitki büyüme olaylarındaki rolleri, hormonların etki mekanizması, bahçe bitkilerinde vegetatif büyüme, tohumlarda çimlenme ve dinlenme, tomurcuklarda dinlenme, çiçek oluşumu ve çiçeklenme, meyve tutumu ve partenokarpi, çiçek ve meyve seyreltmesi, absisyon, periyodisite, kök büyümesi, çeliklerde kök oluşumu, meyve olgunlaşması gibi büyüme gelişme olaylarındaki rolleri ve kullanım imkanları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hormon ve bitkisel hormon ifadelerinin tanımlanması, bitkisel hormonların gruplanması ve genel etki mekanizması
2 Oksininin biyosentez, taşınım ve alınım mekanizmaları
3 Oksinin bitki büyüme olaylarındaki rolleri
4 Oksinin bitki büyüme olaylarındaki rolleri
5 Giberellinlerin biyosentez, taşınım ve alınım mekanizmaları ve bitki büyüme olaylarındaki rolleri
6 Sitokininlerin biyosentez, taşınım ve alınım mekanizmaları ve bitki büyüme olaylarındaki rolleri
7 Absisik asitin biyosentez, taşınım ve alınım mekanizmaları ve bitki büyüme olaylarındaki rolleri
8 Etilenin biyosentez, taşınım ve alınım mekanizmaları ve bitki büyüme olaylarındaki rolleri
9 Bahçe bitkilerinde büyüme ve gelişme olaylarında hormonların rolleri ve kullanım imkanları (vegetatif büyüme, kök büyümesi, çeliklerde kök oluşumu)
10 Ara sınav
11 Bahçe bitkilerinde büyüme ve gelişme olaylarında hormonların rolleri ve kullanım imkanları (tohumlarda çimlenme ve dinlenme ,tomurcuklarda dinlenme)
12 Bahçe bitkilerinde büyüme ve gelişme olaylarında hormonların rolleri ve kullanım imkanları (çiçek oluşumu ve çiçeklenme, meyve tutumu ve partenokarpi)
13 Bahçe bitkilerinde büyüme ve gelişme olaylarında hormonların rolleri ve kullanım imkanları (periyodisite, çiçek ve meyve seyreltmesi)
14 bitkilerinde büyüme ve gelişme olaylarında hormonların rolleri ve kullanım imkanları ( meyve olgunlaşması, absisyon)
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1210234 Bitkilerin büyüme olaylarını yöneten faktörlerin en önemlilerinden birinin hormonlar olduğunu kavrar
2 1210872 Bitkilerde büyüme hormonlarının yönettiği fizyolojik olayları öğrenir
3 1211247 Hormonlar ve bunların bitki fizyolojisindeki rollerine ilişkin öğrendiği bilgileri bahçe bitkilerinin yetiştiriciliğinde kullanabilir.
4 1211684 Bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde karşılaşılan problemlerin çözümünde hormonları pratik olarak kullanabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66626 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip mühendislik alanında son gelişmelerin bilgi izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması ve bir süreci yönetme yeteneği, algılama yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
2 66643 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip olan, mühendislik alanındaki son gelişmeleri izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
3 66642 Çalışma alanındaki problemlere yaklaşımları ile toplumu etkileyecek gelişmelere ve araştırmalara liderlik eder.
4 66640 Üretim materyali ve genetik kaynakları korur ve devamını sağlar.
5 66641 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini destekler.
6 66638 En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
7 66639 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
8 66635 Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 66636 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar ve uygular.
10 66637 Yeni fikirlerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
11 66632 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
12 66633 Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
13 66634 Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
14 66631 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
15 66630 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
16 66629 Yeni bilimsel yöntemler geliştirebilir veya bilinen bir yöntemi bir alana uygular, yayınlar ve özgün bir çalışmayı ortaya koyar.
17 66628 Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilir ve ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanır.
18 66627 Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek, bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.