Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102017042000 Bahçe Bitkileri Floral Gelişme Devrelerinin İncelenmesi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu derste, bahçe bitkilerinde meyve veriminin temel şartı olan çiçek tomurcuğu oluşumu ve çiçek tomurcuğu oluşumunu etkileyen faktörler, çiçek tomurcuğu uyarımından başlayıp çiçeklenmeye kadar olan devreler, morfolojik, histolojik ve moleküler yönleriyle teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Neriman BEYHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ders notları, ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış araştırma makaleleri ve derlemeler, ilgili web siteleri ve ppt sunular. 2. Aşkın, M. A., 1989. Düzensiz Meyve Veren Bazı Kaysı Çeşitlerinde Biyolojik Çalışmalar. Ege Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Doktora Tezi. 3. Beyhan, N., 1993. Bazı Önemli Fındık Çeşitlerinin Çiçek Gelişim Safhaları ve Çiçek Biyolojileri Üzerinde Bir Araştırma, O.M.Ü . Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 175 s. 4. Beyhan, N., 1995. Fındıkta Yumurtalık, Tohum Taslağı ve Embriyo Gelişimi. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 3–6 Ekim 1995 Adana, Cilt 1 Meyve, pp. 489–493. 5. Brooks, R.M., Bradley, M.V., Anderson, T.I., 1966. Plant Microtechnique Manual. Department of Pomology, University of California Davis (fifth Printing), 62 pp. 6. Odabaş, F., 1976. Erzincan’da Yetiştirilen Bazı Önemli Üzümm Çeşişitlerinin Floral Gelişme Devrelerinin Tetkiki ile Gözlerin Bulundukları Yere Göre Verimliliğin Saptanması ve Bu Çeşitlerin Döllenme Biyolojileri Üzerinde Araştırmalar. Atatürk Üniv. Yayınları No. 466, Zir. Fak. Yayınları No. 219, Araştırma Serisi No. 141, Erzurum. 7. Paydaş, S., Kaşka, N., 1989. Adana, Alata ve Pozantı’da Çileklerde Çiçek Tomurcuğu Oluşumu ve Organ Taslaklarının Büyümeleri Üzerine Araştırmalar. Doğa TU Tar. ve Or. D. 13, 3/A:666-688.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çiçek tomurcuğu oluşumunu teşvik eden çevresel ve bünyesel faktörler, çiçek tomurcuğu fizyolojik ve morfolojik ayrım safhaları, fizyolojik ayrım safhasından çiçeklenmeye kadar olan safhalar, çiçek tomurcuğu ayrım ve gelişim safhalarını belirlemek için kullanılan preparasyon ve dijital görüntüleme teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 4 2 8
7 Laboratuvar 5 2 10
15 Gösterme 4 2 8
29 Bireysel Çalışma 4 5 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35
54 Ev Ödevi 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çiçek tomurcuğu oluşumu ile ilgili teoriler.
2 Çiçek tomurcuğu morfolojik ve fizyolojik ayrım periyotları. Çiçek tomurcuğu gelişim safhaları.
3 Çiçek tomurcuğu oluşumunu etkileyen faktörler.
4 Çiçek tomurcuğu ayrım ve gelişim safhalarının stereo mikroskopta açma yöntemi ile incelenmesi.
5 Ayrım periyotlarının ve gelişim safhalarının anatomik ve histolojik olarak incelenmesi.
6 Ayrım periyotlarının ve gelişim safhalarının anatomik ve histolojik olarak incelenmesi.
7 Parafin yöntemi ve yöntemin işlem basamakları.
8 Floral incelemelerde detaylı analitik tekniker, SEM ve TEM.
9 Dijital kameralar, bilimsel görüntüleme sistemleri ve skala oluşturma.
10 Ara sınav
11 Bahçe bitkilerinde türlere ait floral safhaların incelenmesi.
12 Bahçe bitkilerinde türlere ait floral safhaların incelenmesi.
13 Bahçe bitkilerinde türlere ait floral safhaların incelenmesi.
14 Bahçe bitkilerinde türlere ait floral safhaların incelenmesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1183076 Bahçe bitkilerinin floral gelişme safhalarını çıplak gözle fark eder.
2 1173350 Çıplak gözle fark edilemeyen safhaları laboratuvar incelemesi sonucunda belirler.
3 1174683 Floral incelemelerde kullanılan yöntem ve optik cihazları bilir.
4 1176562 Bahçe bitkileri üretiminde floral safhalardan yararlanır.
5 1179064 Çiçek tomurcuğu incelemelerine göre önceden verim ve ürün tahmininde bulunur.
6 1188689 Bahçe bitkilerindeki floral problemleri çözer.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66626 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip mühendislik alanında son gelişmelerin bilgi izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması ve bir süreci yönetme yeteneği, algılama yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
2 66643 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip olan, mühendislik alanındaki son gelişmeleri izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
3 66642 Çalışma alanındaki problemlere yaklaşımları ile toplumu etkileyecek gelişmelere ve araştırmalara liderlik eder.
4 66640 Üretim materyali ve genetik kaynakları korur ve devamını sağlar.
5 66641 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini destekler.
6 66638 En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
7 66639 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
8 66635 Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 66636 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar ve uygular.
10 66637 Yeni fikirlerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
11 66632 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
12 66633 Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
13 66634 Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
14 66631 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
15 66630 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
16 66629 Yeni bilimsel yöntemler geliştirebilir veya bilinen bir yöntemi bir alana uygular, yayınlar ve özgün bir çalışmayı ortaya koyar.
17 66628 Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilir ve ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanır.
18 66627 Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek, bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.