Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH707 Yemeklik Mantar Islahı 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı farklı mantar türlerinin kültüre alınması ve mantar ıslah teknikleri hakkında temel bilgiler vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Aysun PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zied, D. C., ve Pardo-Giménez, A. (Eds.). (2017). Edible and medicinal mushrooms: technology and applications. John Wiley ve Sons. Günay, A., Abak, K., Koçyiğit, A.E., 1992. Mantar Yetiştirme, Cilt IV., Ankara. Kim, S. W., Hwang, H. J., Park, J. P., Cho, Y. J., Song, C. H., ve Yun, J. W. (2002). Mycelial growth and exo‐biopolymer production by submerged culture of various edible mushrooms under different media. Letters in Applied Microbiology, 34(1), 56-61. Friel, M. T., ve McLoughlin, A. J. (2000). Production of a liquid inoculum/spawn of Agaricus bisporus. Biotechnology Letters, 22(5), 351-354. Chang, S. T., ve Hayes, W. A. (Eds.). (2013). The biology and cultivation of edible mushrooms. Academic press.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mantar yetiştiriciliğinde misel üretimi ve muhafazası, Türkiye’de ve dünyadaki son gelişmeler ve yeniliklerin son yayınlanan makaleler ışığında tartışılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
7 Laboratuvar 1 20 1
21 Rapor Sunma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
21 Rapor Sunma 1 20 20
28 Makale Kritik Etme 5 10 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünyada ve Türkiye'de mantar üretimi, mantar üretiminde tohumluk misel ve önemi, Türkiye'de tohumluk misel üretiminin durumu, misel üretiminde kullanılan terimler Misel üretim laboratuvarındaki çalışma prensipleri hakkında genel bilgiler
2 Misel üretim laboratuvarı ve kısımları, yapısal özellikleri, misel üretim laboratuvarında bulunması gereken alet ve ekipmanlar ve hijyen Misel üretim laboratuvarındaki alet ve ekipmanların kullanımı
3 Mantarların yaşam döngüsü, spor yapıları, spor izi elde edilmesi, üreme biyolojisini anlama Spor izi elde edilmesi, mikroskopta hif ve spor yapılarının incelenmesi
4 Ana kültür üretimi, besi ortamları, misel gelişimine etki eden faktörler (pH, sıcaklık, karbon ve azot kaynakları vs.) Farklı besi ortamlarının hazırlanması
5 Strainlerin seçimi, spordan ve dokudan ana kültür elde edilme teknikleri Besi ortamlarına dokudan ve spordan aşılama uygulamaları
6 Ana kültürlerin muhafazası Misel gelişiminin ölçümü
7 Ana tohumluk misel üretim teknikleri, kullanılan sardırma materyalleri, hazırlanışı Sardırma materyallerinin hazırlanması, aşılama
8 Sardırma materyaline aşılama, inkübasyon, ürün akışı, ana tohumluk misel üretiminde hijyen kurallar Sıvı kültür uygulamaları
9 Ara sınav -
10 Tohumluk misellerin korunması Sıvı kültür uygulamaları
11 Tohumluk misellerin korunması ve tohumluk misel üretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları Misel yoğunluğunun belirlenmesi
12 Doğa mantarlarında kültüre alma çalışmaları Tek spor aşılama tekniklerinin uygulanması
13 Dünyada ve Türkiye’de misel üretimindeki son gelişmeler ve yeniliklerin çeşitli makaleler ışığında tartışılması Rapor sunma
14 Dünyada ve Türkiye’de misel üretimindeki son gelişmeler ve yeniliklerin çeşitli makaleler ışığında tartışılması Çalışmaların genel değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1530046 Mantarların yaşam döngülerini bilir.
2 1530047 Spordan ve dokudan ana kültür hazırlamayı bilir.
3 1530048 Tohumluk misel üretiminin tüm aşamalarını bilir
4 1530049 Kültürlerin seçimi, muhafazası ve yozlaşması konularını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74358 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip mühendislik alanında son gelişmelerin bilgi izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması ve bir süreci yönetme yeteneği, algılama yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
2 74375 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip olan, mühendislik alanındaki son gelişmeleri izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
3 74374 Çalışma alanındaki problemlere yaklaşımları ile toplumu etkileyecek gelişmelere ve araştırmalara liderlik eder.
4 74372 Üretim materyali ve genetik kaynakları korur ve devamını sağlar.
5 74373 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini destekler.
6 74370 En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
7 74371 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
8 74367 Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 74368 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar ve uygular.
10 74369 Yeni fikirlerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
11 74364 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
12 74365 Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
13 74366 Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
14 74363 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
15 74362 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
16 74361 Yeni bilimsel yöntemler geliştirebilir veya bilinen bir yöntemi bir alana uygular, yayınlar ve özgün bir çalışmayı ortaya koyar.
17 74360 Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilir ve ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanır.
18 74359 Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek, bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 3 3 4 5 4
2 4 4 3 4 2 3 4 4 3 3 5 3 4 4 3 4 3 4
3 3 3 3 4 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 5
4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 2 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek