Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH722 Çiçek Soğanı Fizyolojisi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Çiçek soğanlarının (frezya, lale, iris, nergiz, sümbül, lilyum) morfolojik yapısı, fizyolojisi, çiçek taslağı oluşumu, çiçeklenmeye hazırlanması, depolama, sıcaklık uygulamaları ve ilgili araştırma çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Fisun Gürsel ÇELİKEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

De Hertogh, A., Le Nard, M., 1993. The Physiology of Flower Bulbs. Elsevier. 811pp. De Hertogh, A. A., 1989. Holland Bulb Forcer’s Guide. 4.Edition International Bulb Center, Hillegom, The Netherlands, 269 pp. Rees, A.R., 1972. The growth of Bulbs. Academic Press, London 311 pp.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çiçek soğanlarının (frezya, lale, iris, nergiz, sümbül, lilyum) morfolojik yapısı, fizyolojisi, çiçek taslağı oluşumu, çiçeklenmeye hazırlanması, depolama, sıcaklık uygulamaları, ve konu üzerinde yapılan araştırmaları incelemek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
24 Seminer 1 20 1
28 Makale Kritik Etme 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
24 Seminer 4 5 20
28 Makale Kritik Etme 4 5 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 5 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
49 Performans 4 10 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çiçek soğanlarının (frezya, lale, iris, nergiz, sümbül, lilyum) morfolojik yapıları
2 Çiçek soğanlarının (frezya, lale, iris, nergiz, sümbül, lilyum) morfolojik yapıları
3 Çiçek soğanlarının (frezya, lale, iris, nergiz, sümbül, lilyum) fizyolojisi
4 Çiçek soğanlarının (frezya, lale, iris, nergiz, sümbül, lilyum) fizyolojisi
5 Çiçek soğanlarının yaşam döngüsü
6 Çiçek soğanlarında çiçek taslağının oluşum evreleri
7 Çiçek soğanlarında çiçek taslağının oluşum evreleri
8 Çiçek soğanlarınnın çiçeklenmeye hazır hale getirilmesi
9 Çiçek soğanlarınnın çiçeklenmeye hazır hale getirilmesi
10 Çiçek soğanlarınnın depolanması ve sıcaklık uygulamaları
11 Çiçek soğanlarınnın depolanması ve sıcaklık uygulamaları
12 Çiçek soğanlarının fizyolojileri üzerinde yapılan araştırma çalışmaları
13 Çiçek soğanlarının fizyolojileri üzerinde yapılan araştırma çalışmaları
14 Çiçek soğanlarının fizyolojileri üzerinde yapılan araştırma çalışmaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1419070 Çiçek soğanlarının (frezya, lale, iris, nergiz, sümbül, lilyum) morfolojik yapısını bilir
2 1432711 Çiçek soğanlarının (frezya, lale, iris, nergiz, sümbül, lilyum) fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur
3 1443234 Çiçek soğanlarında çiçek taslağı oluşumu hakkında bilgi sahibi olur
4 1445414 Çiçek soğanlarının çiçeklenmeye hazırlanmaları ve depolanmaları konusunda bilgi sahibi olur
5 1413873 Çiçek soğanlarının fizyolojileri konusunda yapılan araştırma çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74358 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip mühendislik alanında son gelişmelerin bilgi izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması ve bir süreci yönetme yeteneği, algılama yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
2 74375 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip olan, mühendislik alanındaki son gelişmeleri izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
3 74374 Çalışma alanındaki problemlere yaklaşımları ile toplumu etkileyecek gelişmelere ve araştırmalara liderlik eder.
4 74372 Üretim materyali ve genetik kaynakları korur ve devamını sağlar.
5 74373 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini destekler.
6 74370 En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
7 74371 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
8 74367 Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 74368 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar ve uygular.
10 74369 Yeni fikirlerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
11 74364 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
12 74365 Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
13 74366 Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
14 74363 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
15 74362 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
16 74361 Yeni bilimsel yöntemler geliştirebilir veya bilinen bir yöntemi bir alana uygular, yayınlar ve özgün bir çalışmayı ortaya koyar.
17 74360 Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilir ve ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanır.
18 74359 Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek, bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5
3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5
4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek