Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH725 Meyve Türlerinde Özel Çoğaltma Teknikleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Meyve türlerinde kullanılan çoğaltma tekniklerinin tür bazında öğretilmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ümit SERDAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Plant Propagation, , uluslar arası dergilerde yayınlanan makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ülkemizde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan ılıman ve subtropik iklim meyve türlerinde her bir tür için tavsiye edilen vegetatif yöntemlerin ve bu yöntemlerin uygulanmasında dikkat edilecek hususların bilimsel çalışmalar ile ortaya konmasıdır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
10 Tartışma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
51 Sözlü Sınav 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 15 6 90
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fındıkta çoğaltma konusunda yapılan bazı araştırmalar A Simple Method to Improve Hazelnut Grafting.pdf
Determination of Grafting Performance of Tombul and Palaz Hazelnut Cultivars.pdf
Effect of Some Pretreatments on Seed Germination of Turkish Hazel.pdf
FINDIKTA AŞILAMA.pdf
2 Fındıkta aşı ile çoğaltma konusunda yapılan bazı araştırmalar Grafting on Colurna-FAE.pdf
FINDIKTA ÇOĞALTMA İLE İLGİLİ YAPILAN BAZI ÇALIŞMALAR.pdf
fındıkta tohum aşısı.pdf
Grafting Methods in Nursery Production of Hazelnut Grafted on.pdf
3 Fındıkta aşı ile çoğaltma konusunda yapılan bazı araştırmalar HAZELNUT PROPAGATION.pdf
MEHTAP ŞENYURT-fındıkta aşı.pdf
NERİMAN BEYHAN TEZ AŞI.pdf
Romanya fındıkta aşı makalesi.pdf
4 Fındıkta çelikle çoğaltma konusunda yapılan bazı araştırmalar Adventitious Root Formation Course in Hazelnut Hardwood Cuttings as.pdf
Collection time, cutting age, IBA and putrescine effects on root formation in.pdf
Colurna Çelikle Köklendirme.pdf
Effects of Auxine and Putrescine Treatments on Rooting of Leafy Cuttings of Three Hazelnut Cultivars.pdf
5 Fındıkta çelikle çoğaltma konusunda yapılan bazı araştırmalar Farklı IBA uygulamalarının Corylus colurna L.’nın odun çelikleriyle köklenmesi üzerine etkisi.pdf
guatam ve howard fındık çelik.pdf
Investigation on Effects of IBA Treatments and Ethylene Inhibitors on.pdf
Ponchia Fındıkta Çelikle Çoğaltma Makalesi.pdf
6 Fındıkta çelikle çoğaltma konusunda yapılan bazı araştırmalar Propagation of Corylus avellana L. by Means of Semi-hardwood.pdf
PROPAGATION OF HAZELNUT BY SOFTWOOD AND SEMI-HARDWOOD.pdf
Propagation of Hazelnut Stem.pdf
Some factors affecting.pdf
7 Kestanede aşı ile çoğaltma konusunda yapılan bazı araştırmalar Some studies about grafting of chestnut DİFFERENT GRAFTİNG TİMES AND METHODS.pdf
Effect of Different Budding Methods and Timings-chestnut.pdf
KESTANE (Castanea sativa Mill.) ÇOĞALTIMINDA EN UYGUN.pdf
kestane aşı uyuşması-craddock ve bassi.pdf
8 Kestanede aşı ile çoğaltma konusunda yapılan bazı araştırmalar KESTANE FİDANI ÜRETİMİ.pdf
MEYVECİLİKTE İÇ MEKAN AŞILARI-1.pdf
MEYVECİLİKTE İÇ MEKAN AŞILARI-2.pdf
9 Ara sınavı
10 Kestanede aşı ile çoğaltma konusunda yapılan bazı araştırmalar Stem Anatomy and Grafting Success.pdf
Vegetative Propagation of American Chestnut.pdf
Why Not Long Cuttings in Chestnut.pdf
11 Cevizde aşı ile çoğaltma konusunda yapılan bazı araştırmalar ceviz- anaç çalışması.pdf
cevizde değiştirme aşı-TEZ.pdf
CEVİZDE KABUK ALTI AŞISI.pdf
12 Cevizde aşı ile çoğaltma konusunda yapılan bazı araştırmalar cuttin times walnut-omu ziraat-2016.pdf
FARKLI SICAKLIKLARIN CEVİZ AŞILARINDA KALLÜS OLUŞUMU VE AŞI BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ.pdf
Graft-take Success in Walnut Under Controlled Conditions and Plant Development in the Nursery.pdf
13 Cevizde aşı ile çoğaltma konusunda yapılan bazı araştırmalar PROPAGATION OF WALNUT (JUGLANS REGIA L.) UNDER CONTROLLED.pdf
RESULTS IN WALNUT PROPAGATION BY USING DIFFERENT METHODS.pdf
14 Sert kabuklu meyve türlerinde değiştirme aşıları Topworking of walnut in Iran.pdf
Tüplü ceviz fidanı üretiminde farklı sürgün aşı yöntem ve zamanlarının aşı başarısına etkisi.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
104672 1404525 Sert kabuklu meyve türlerinde kullanılan çoğaltma tekniklerinin tür bazında öğrenir
104673 1411000 Sert çekirdekli meyve türlerinde kullanılan çoğaltma tekniklerinin tür bazında kavrar
104674 1420542 Yumuşak çekirdekli meyve türlerinde kullanılan çoğaltma tekniklerinin tür bazında kavrar
104675 1401814 Üzümsü meyve türlerinde kullanılan çoğaltma tekniklerinin tür bazında kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74358 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip mühendislik alanında son gelişmelerin bilgi izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması ve bir süreci yönetme yeteneği, algılama yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
2 74375 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip olan, mühendislik alanındaki son gelişmeleri izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
3 74374 Çalışma alanındaki problemlere yaklaşımları ile toplumu etkileyecek gelişmelere ve araştırmalara liderlik eder.
4 74372 Üretim materyali ve genetik kaynakları korur ve devamını sağlar.
5 74373 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini destekler.
6 74370 En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
7 74371 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
8 74367 Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 74368 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar ve uygular.
10 74369 Yeni fikirlerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
11 74364 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
12 74365 Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
13 74366 Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
14 74363 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
15 74362 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
16 74361 Yeni bilimsel yöntemler geliştirebilir veya bilinen bir yöntemi bir alana uygular, yayınlar ve özgün bir çalışmayı ortaya koyar.
17 74360 Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilir ve ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanır.
18 74359 Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek, bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
104672 3 4 4 4 5 5 3 4 3 3 3 4 4 5
104673 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3
104674 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4
104675 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek