Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH726 Sert Kabuklu Meyveler Islahı 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Sert kabuklu meyve türlerinde ıslah amaçları, ıslah yöntemleri ve ıslah çalışmaları sonucunda elde edilen genetik materyallerin özellikleri konusunda bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ümit SERDAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fullbright, W.D., 2003. A Guide to Nut Tree Culture in North America Vol 1. Northern Nut Growers Association, Michigan. Badenes, M.L., Byrne, D.H., 2012. Handbook of Plant Breeding. ISBN 978-1-4419-0762-2 e-ISBN 978-1-4419-0763-9. DOI 10.1007/978-1-4419-0763-9. Springer. Uluslar arası dergilerde yayınlanan makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fındık, ceviz kestane, badem, antep fıstığı vb. sert kabuklu meyve türlerinde ıslah amaçlarının belirlenmesi, bu türlerde uygulanan ıslah teknikleri konusunda bilgi verilmesi, ıslah çalışmaları sonucunda elde edilen çeşitlerin ve anaçların önemli bazı özelliklerinin karşılaştırılması ve bundan sonraki çalışmalar için öncelikli konuların belirlenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
49 Performans 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
51 Sözlü Sınav 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sert kabuklu meyve türlerinin genetiği ve biyolojik esasları Bazı Ceviz Çeşitlerinde Dinlenmenin Karşılanması.pdf
ceviz- anaç çalışması.pdf
Ceviz Islahındaki Gelişmeler.pdf
2 Sert kabuklu meyve türlerinde kullanılan genel ıslah yöntemleri Fruit Breeding M.L. Badenes, D.H. Byrne 2012.pdf
3 Sert kabuklu meyve türlerinde kullanılan yeni ıslah yöntemleri Chestnut_Crop_Profile.pdf
BAZI KESTANE HİBRİTLERİNİN ANAÇLIK POTANSİYELLERİ VE UYUŞABİLİRLİKLERİ.pdf
4 Fındık ıslahı konusunda yapılan çalışmalar, elde edilen genetik materyaller ve yeni ıslah amaçları ÇİNDE KESTANE YETİŞTİRİCİLİĞİ.pdf
DESCRIPTIVE CHARACTERISTICS OF CHESTNUT.pdf
5 Fındık ıslahı konusunda yapılan çalışmalar, elde edilen genetik materyaller ve yeni ıslah amaçları FİDAN SERTİFİKASYONU.pdf
TÜRKİYEDE KESTANE KÜLTÜRÜ-2014.pdf
6 Ceviz ıslahı konusunda yapılan çalışmalar, elde edilen genetik materyaller ve yeni ıslah amaçları FINDIK ISLAHINDA SON GELİŞMELER.pdf
Fındık Islahındaki Gelişmeler.pdf
7 Ceviz ıslahı konusunda yapılan çalışmalar, elde edilen genetik materyaller ve yeni ıslah amaçları Fıstık Islahındaki Gelişmeler.pdf
8 Kestane ıslahı konusunda yapılan çalışmalar, elde edilen genetik materyaller ve yeni ıslah amaçları Ink-disease.pdf
InternalKernalBreakdown(IKB).pdf
9 Ara sınavı
10 Kestane ıslahı konusunda yapılan çalışmalar, elde edilen genetik materyaller ve yeni ıslah amaçları KESTANE ÇEŞİTLERİNİN KESTANE KANSERİNE DUYARLILIKLARI.pdf
Kestane Islah.pdf
11 Badem ıslahı konusunda yapılan çalışmalar, elde edilen genetik materyaller ve yeni ıslah amaçları KESTANE KANSERİ yaprak TESTİ.pdf
kore kestane makalesi-verimlilikle ilgili.pdf
12 Badem ıslahı konusunda yapılan çalışmalar, elde edilen genetik materyaller ve yeni ıslah amaçları Nut Growers Guide-Genel Bilgiler.pdf
planting_manual chestnut.pdf
13 Antep fıstığı ıslahı konusunda yapılan çalışmalar, elde edilen genetik materyaller ve yeni ıslah amaçları Şilide kestane.pdf
The-chestnut-blight-disease.pdf
14 Antep fıstığı ıslahı konusunda yapılan çalışmalar, elde edilen genetik materyaller ve yeni ıslah amaçları TÜRKİYEDE KESTANE KÜLTÜRÜ-2014.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1502075 Fındık ıslahı konusunda yapılan çalışmaları öğrenir.
2 1502076 Ceviz ve badem ıslahı konusunda yapılan çalışmaları öğrenir
3 1502077 Kestane ve antep fıstığı ıslahı konusunda yapılan çalışmaları öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74358 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip mühendislik alanında son gelişmelerin bilgi izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması ve bir süreci yönetme yeteneği, algılama yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
2 74375 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip olan, mühendislik alanındaki son gelişmeleri izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
3 74374 Çalışma alanındaki problemlere yaklaşımları ile toplumu etkileyecek gelişmelere ve araştırmalara liderlik eder.
4 74372 Üretim materyali ve genetik kaynakları korur ve devamını sağlar.
5 74373 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini destekler.
6 74370 En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
7 74371 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
8 74367 Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 74368 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar ve uygular.
10 74369 Yeni fikirlerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
11 74364 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
12 74365 Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
13 74366 Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
14 74363 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
15 74362 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
16 74361 Yeni bilimsel yöntemler geliştirebilir veya bilinen bir yöntemi bir alana uygular, yayınlar ve özgün bir çalışmayı ortaya koyar.
17 74360 Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilir ve ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanır.
18 74359 Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek, bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 5 5 5
2 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 3
3 5 4 3 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek